ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

1ขช 10
กรุงเทพมหานคร6

199,000

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ศข 12
กรุงเทพมหานคร12

225,000

ษก 12
กรุงเทพมหานคร8

245,000

สห 12
กรุงเทพมหานคร15

295,000

ญฐ 13
กรุงเทพมหานคร17

115,000

6กญ 13
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศน 14
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2กษ 14
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

ฐท 18
กรุงเทพมหานคร19

495,000

1กท 18
กรุงเทพมหานคร12

255,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

1กม 25
กรุงเทพมหานคร14

79,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ฆม 36
กรุงเทพมหานคร17

259,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

กพ 69
กรุงเทพมหานคร24

1,350,000

กย 69
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

สฐ 69
กรุงเทพมหานคร31

850,000

ธบ 69
กรุงเทพมหานคร20

790,000

2กฒ 69
กรุงเทพมหานคร21

135,000

ฐน 79
กรุงเทพมหานคร30

155,000

ฐจ 89
กรุงเทพมหานคร32

695,000

7กจ 89
กรุงเทพมหานคร31

259,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ศส 168
กรุงเทพมหานคร29

1,490,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

กท 899
กรุงเทพมหานคร28

225,000

5กข 900
กรุงเทพมหานคร17

49,000

2ขฎ 9992
กรุงเทพมหานคร38

49,000