ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

กค 13
กรุงเทพมหานคร9

395,000

ชฮ 13
กรุงเทพมหานคร11

125,000

ญฐ 13
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภษ 15
กรุงเทพมหานคร11

235,000

ศค 15
กรุงเทพมหานคร17

295,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

6กย 16
กรุงเทพมหานคร22

79,000

ฆร 18
กรุงเทพมหานคร16

299,000

ฐร 21
กรุงเทพมหานคร16

135,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

กล 27
กรุงเทพมหานคร16

135,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

งบ 36
กรุงเทพมหานคร13

135,000

พจ 38
กรุงเทพมหานคร25

115,000

3กฮ 45
กรุงเทพมหานคร18

125,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ฐง 65
กรุงเทพมหานคร22

299,000

กพ 69
กรุงเทพมหานคร24

1,350,000

กย 69
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

สฐ 69
กรุงเทพมหานคร31

850,000

1กบ 69
กรุงเทพมหานคร19

350,000

2กฒ 69
กรุงเทพมหานคร21

135,000

ฉต 72
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภย 72
กรุงเทพมหานคร18

115,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

39,000

สอ 81
กรุงเทพมหานคร22

135,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ภฉ 159
กรุงเทพมหานคร21

115,000

ษน 168
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

3กก 618
กรุงเทพมหานคร20

59,000

กท 654
กรุงเทพมหานคร17

129,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

49,000

กท 899
กรุงเทพมหานคร28

225,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

2กฎ 2422
กรุงเทพมหานคร18

35,000

ศส 7577
กรุงเทพมหานคร40

49,000

ฆด 8988
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ภพ 9899
กรุงเทพมหานคร44

299,000

8กภ 9899
กรุงเทพมหานคร45

135,000