ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

1ขช 10
กรุงเทพมหานคร6

199,000

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ษก 12
กรุงเทพมหานคร8

245,000

6กญ 13
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศน 14
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2กษ 14
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

ศค 18
กรุงเทพมหานคร20

499,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

กข 47
กรุงเทพมหานคร14

189,000

ฐน 79
กรุงเทพมหานคร30

155,000

7กจ 89
กรุงเทพมหานคร31

259,000

ศส 168
กรุงเทพมหานคร29

1,490,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

2ขฎ 9992
กรุงเทพมหานคร38

49,000