ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ศข 12
กรุงเทพมหานคร12

225,000

กค 13
กรุงเทพมหานคร9

395,000

ญฐ 13
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภษ 15
กรุงเทพมหานคร11

235,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

6กย 16
กรุงเทพมหานคร22

79,000

ฆร 18
กรุงเทพมหานคร16

299,000

ฐร 21
กรุงเทพมหานคร16

135,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

กล 27
กรุงเทพมหานคร16

135,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

งบ 36
กรุงเทพมหานคร13

135,000

ฆม 36
กรุงเทพมหานคร17

259,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

1กก 56
กรุงเทพมหานคร14

290,000

กพ 69
กรุงเทพมหานคร24

1,350,000

กย 69
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

สฐ 69
กรุงเทพมหานคร31

850,000

ธก 69
กรุงเทพมหานคร20

750,000

2กฒ 69
กรุงเทพมหานคร21

135,000

ฉต 72
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภย 72
กรุงเทพมหานคร18

115,000

6กว 78
กรุงเทพมหานคร28

99,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

45,000

สอ 81
กรุงเทพมหานคร22

135,000

3กก 98
กรุงเทพมหานคร22

195,000

5กค 98
กรุงเทพมหานคร27

135,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

กบ 151
กรุงเทพมหานคร10

179,000

ภฉ 159
กรุงเทพมหานคร21

115,000

พท 168
กรุงเทพมหานคร24

1,690,000

ศส 168
กรุงเทพมหานคร29

1,490,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

กท 654
กรุงเทพมหานคร17

129,000

ขข 656
กรุงเทพมหานคร21

290,000

จจ 656
กรุงเทพมหานคร29

290,000

กท 899
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กบ 998
กรุงเทพมหานคร37

155,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

ธธ 2531
กรุงเทพมหานคร19

119,000

ศส 7577
กรุงเทพมหานคร40

49,000

ฆด 8988
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฎอ 9888
กรุงเทพมหานคร44

255,000