ทะเบียนเลขเรียง

ญจ 123
กรุงเทพมหานคร16

395,000

ชฉ 123
กรุงเทพมหานคร13

395,000

1กร 123
กรุงเทพมหานคร12

199,000

4กค 123
กรุงเทพมหานคร15

175,000

6กก 123
กรุงเทพมหานคร14

199,000

6กช 123
กรุงเทพมหานคร15

165,000

6กบ 123
กรุงเทพมหานคร15

195,000

7กก 123
กรุงเทพมหานคร15

290,000

7กจ 123
กรุงเทพมหานคร20

89,000

7กท 123
กรุงเทพมหานคร15

155,000

ฆฆ 234
กรุงเทพมหานคร15

1,390,000

กอ 234
กรุงเทพมหานคร16

195,000

สฉ 234
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กฐ 234
กรุงเทพมหานคร25

95,000

6กพ 234
กรุงเทพมหานคร24

195,000

7กบ 234
กรุงเทพมหานคร19

115,000

7กย 234
กรุงเทพมหานคร25

69,000

7กร 234
กรุงเทพมหานคร21

75,000

กพ 345
กรุงเทพมหานคร21

175,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

ฆพ 345
กรุงเทพมหานคร23

235,000

5กล 345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

5กว 345
กรุงเทพมหานคร24

165,000

5กฮ 345
กรุงเทพมหานคร23

139,000

6กฬ 345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

7กบ 345
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กย 345
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

795,000

กอ 456
กรุงเทพมหานคร22

299,000

กจ 456
กรุงเทพมหานคร22

365,000

ฐล 456
กรุงเทพมหานคร30

345,000

2กฐ 456
กรุงเทพมหานคร27

155,000

3กด 456
กรุงเทพมหานคร20

155,000

3กฐ 456
กรุงเทพมหานคร28

175,000

3กบ 456
กรุงเทพมหานคร21

199,000

4กบ 456
กรุงเทพมหานคร22

175,000

7กด 456
กรุงเทพมหานคร24

265,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

7กธ 456
กรุงเทพมหานคร27

149,000

7กพ 456
กรุงเทพมหานคร31

135,000

พอ 567
กรุงเทพมหานคร32

195,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กธ 567
กรุงเทพมหานคร27

135,000

4กม 567
กรุงเทพมหานคร28

99,000

7กบ 567
กรุงเทพมหานคร28

69,000

7กร 567
กรุงเทพมหานคร30

75,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

895,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

295,000

สน 678
กรุงเทพมหานคร33

265,000

6กช 678
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กพ 678
กรุงเทพมหานคร36

175,000

6กษ 678
กรุงเทพมหานคร32

125,000

7กน 678
กรุงเทพมหานคร34

69,000

7กบ 678
กรุงเทพมหานคร31

75,000

7กร 678
กรุงเทพมหานคร33

75,000

8กฆ 678
กรุงเทพมหานคร33

69,000

8กง 678
กรุงเทพมหานคร32

85,000

กอ 789
กรุงเทพมหานคร31

895,000

ภง 789
กรุงเทพมหานคร27

650,000

5กฉ 789
กรุงเทพมหานคร35

189,000

6กญ 789
กรุงเทพมหานคร35

255,000

6กฒ 789
กรุงเทพมหานคร34

235,000

6กถ 789
กรุงเทพมหานคร32

265,000

6กท 789
กรุงเทพมหานคร32

335,000

6กม 789
กรุงเทพมหานคร36

345,000

7กญ 789
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ฆฆ 1234
กรุงเทพมหานคร16

990,000

3กท 1234
กรุงเทพมหานคร15

155,000

4กค 1234
กรุงเทพมหานคร19

123,000

6กฐ 1234
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กบ 1234
กรุงเทพมหานคร19

165,000

6กศ 1234
กรุงเทพมหานคร24

165,000

6กส 1234
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กน 1234
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ธบ 2345
กรุงเทพมหานคร20

175,000

3กฮ 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กย 2345
กรุงเทพมหานคร28

135,000

6กฆ 2345
กรุงเทพมหานคร24

179,000

6กง 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กส 2345
กรุงเทพมหานคร28

65,000

7กน 2345
กรุงเทพมหานคร27

69,000

7กบ 2345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

7กร 2345
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

595,000

ฆร 3456
กรุงเทพมหานคร25

155,000

1กฬ 3456
กรุงเทพมหานคร25

89,000

1กอ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

2กฐ 3456
กรุงเทพมหานคร30

99,000

3กค 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กถ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กษ 3456
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กน 3456
กรุงเทพมหานคร31

59,000

7กบ 3456
กรุงเทพมหานคร28

69,000

7กร 3456
กรุงเทพมหานคร30

65,000

ฆณ 4567
กรุงเทพมหานคร30

115,000

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

175,000

3กท 4567
กรุงเทพมหานคร27

99,000

7กช 4567
กรุงเทพมหานคร32

65,000

7กบ 4567
กรุงเทพมหานคร32

79,000

วค 5678
กรุงเทพมหานคร36

125,000

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

3กจ 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

3กล 5678
กรุงเทพมหานคร36

95,000

4กณ 5678
กรุงเทพมหานคร36

135,000

4กภ 5678
กรุงเทพมหานคร32

165,000

4กฬ 5678
กรุงเทพมหานคร36

145,000

6กฌ 5678
กรุงเทพมหานคร38

79,000

7กช 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร39

59,000

7กบ 5678
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กร 5678
กรุงเทพมหานคร38

69,000

ชว 6789
กรุงเทพมหานคร38

225,000

5กย 6789
กรุงเทพมหานคร44

225,000

5กว 6789
กรุงเทพมหานคร42

275,000

5กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร41

249,000

5กอ 6789
กรุงเทพมหานคร42

225,000

6กฆ 6789
กรุงเทพมหานคร40

149,000

6กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กญ 6789
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กณ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กด 6789
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กพ 6789
กรุงเทพมหานคร45

225,000

6กษ 6789
กรุงเทพมหานคร41

175,000

7กน 6789
กรุงเทพมหานคร43

99,000