ทะเบียนสวย VIP

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,750,000

1กค 1111
กรุงเทพมหานคร10

2,350,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

2,350,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร9

2,650,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

ญอ 3333
กรุงเทพมหานคร22

2,350,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

วอ 4444
กรุงเทพมหานคร28

2,444,444

4กก 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,990,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

2,424,242

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,850,000

2กฐ 5555
กรุงเทพมหานคร32

595,000

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

2,250,000

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,450,000

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,950,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

2กบ 6666
กรุงเทพมหานคร29

595,000

6กร 6666
กรุงเทพมหานคร35

2,950,000

8กว 6666
กรุงเทพมหานคร39

595,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,400,000

6กฐ 7777
กรุงเทพมหานคร44

545,000

6กน 7777
กรุงเทพมหานคร40

535,000

7กจ 7777
กรุงเทพมหานคร42

2,350,000

7กภ 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,150,000

7กษ 7777
กรุงเทพมหานคร40

1,999,999

ชย 8888
กรุงเทพมหานคร42

8,500,000

6กธ 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,390,000

8กภ 8888
กรุงเทพมหานคร42

5,950,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

13,500,000

ษว 9999
กรุงเทพมหานคร46

9,990,000

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

1กภ 1
กรุงเทพมหานคร4

1,750,000

2กน 1
กรุงเทพมหานคร9

690,000

2กฎ 1
กรุงเทพมหานคร9

690,000

ฎง 3
กรุงเทพมหานคร10

1,750,000

2กฉ 3
กรุงเทพมหานคร11

390,000

ฌฌ 4
กรุงเทพมหานคร14

6,500,000

4กธ 4
กรุงเทพมหานคร13

750,000

4กม 4
กรุงเทพมหานคร14

750,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

3,550,000

4กภ 5
กรุงเทพมหานคร11

395,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

890,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

665,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

665,000

3กบ 7
กรุงเทพมหานคร13

375,000

8กพ 7
กรุงเทพมหานคร24

450,000

8กม 8
กรุงเทพมหานคร22

1,950,000

8กร 8
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

695,000

3กช 9
กรุงเทพมหานคร15

690,000

6กง 9
กรุงเทพมหานคร18

599,000

6กด 9
กรุงเทพมหานคร17

555,000

6กภ 9
กรุงเทพมหานคร17

599,000

8กล 9
กรุงเทพมหานคร24

1,450,000

8กว 9
กรุงเทพมหานคร24

1,690,000

2กส 11
กรุงเทพมหานคร7

235,000

4กช 22
กรุงเทพมหานคร11

225,000

4กร 22
กรุงเทพมหานคร13

265,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,490,000

ฌฌ 44
กรุงเทพมหานคร18

4,444,444

4กธ 44
กรุงเทพมหานคร17

595,000

5กพ 44
กรุงเทพมหานคร22

199,000

4กช 55
กรุงเทพมหานคร17

295,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

กบ 77
กรุงเทพมหานคร17

2,950,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

ภง 77
กรุงเทพมหานคร17

1,190,000

7กส 77
กรุงเทพมหานคร29

790,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

950,000

8กม 88
กรุงเทพมหานคร30

1,750,000

8กว 99
กรุงเทพมหานคร33

595,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

สต 333
กรุงเทพมหานคร19

1,490,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,390,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

8กว 333
กรุงเทพมหานคร24

595,000

พร 444
กรุงเทพมหานคร24

4,850,000

ฌฌ 444
กรุงเทพมหานคร22

5,500,000

4กฬ 444
กรุงเทพมหานคร22

890,000

3กธ 555
กรุงเทพมหานคร23

365,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

4,250,000

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

1,250,000

ชษ 666
กรุงเทพมหานคร24

2,590,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร23

1,850,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

990,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,490,000

7กส 777
กรุงเทพมหานคร36

1,590,000

7กอ 777
กรุงเทพมหานคร35

990,000

7กฮ 777
กรุงเทพมหานคร34

990,000

1กฉ 999
กรุงเทพมหานคร34

990,000

8กร 999
กรุงเทพมหานคร40

1,250,000