ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

3กบ 111
กรุงเทพมหานคร9

395,000

7กก 3
กรุงเทพมหานคร12

235,000

3กศ 55
กรุงเทพมหานคร21

199,000

1กท 2211
กรุงเทพมหานคร9

165,000

1กท 2121
กรุงเทพมหานคร9

165,000

สห 4433
กรุงเทพมหานคร26

139,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

กพ 69
กรุงเทพมหานคร24

1,350,000

กย 69
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

สฐ 69
กรุงเทพมหานคร31

850,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

295,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

13,500,000

ษว 9999
กรุงเทพมหานคร46

9,990,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,950,000

กข 7777
กรุงเทพมหานคร31

3,450,000

สน 2222
กรุงเทพมหานคร20

2,450,000

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,750,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร23

1,850,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000