ทะเบียนเลขหาบ

ฆม 1001
กรุงเทพมหานคร10

165,000

ฆฮ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

2กข 1001
กรุงเทพมหานคร7

49,000

5กล 1001
กรุงเทพมหานคร14

69,000

5กอ 1001
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กอ 1001
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กฌ 1001
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กร 1001
กรุงเทพมหานคร14

59,000

ฆด 1221
กรุงเทพมหานคร10

115,000

ญร 1221
กรุงเทพมหานคร14

135,000

ศช 1221
กรุงเทพมหานคร15

135,000

ษจ 1221
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กบ 1221
กรุงเทพมหานคร15

89,000

6กส 1221
กรุงเทพมหานคร20

39,000

7กท 1221
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กธ 1221
กรุงเทพมหานคร18

32,000

ฎธ 1331
กรุงเทพมหานคร17

79,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

6กฬ 1331
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กณ 1331
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กภ 1331
กรุงเทพมหานคร17

30,000

7กษ 1331
กรุงเทพมหานคร20

29,000

ฆพ 1441
กรุงเทพมหานคร21

69,000

7กฒ 1441
กรุงเทพมหานคร21

29,000

สช 1551
กรุงเทพมหานคร21

145,000

ฌศ 1551
กรุงเทพมหานคร24

145,000

1กร 1551
กรุงเทพมหานคร18

59,000

5กล 1551
กรุงเทพมหานคร24

164,000

7กธ 1551
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กร 1551
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กฆ 1551
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กง 1551
กรุงเทพมหานคร23

69,000

ฆฆ 1661
กรุงเทพมหานคร20

135,000

ฆม 1661
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ภย 1661
กรุงเทพมหานคร23

39,000

6กณ 1661
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1661
กรุงเทพมหานคร23

89,000

6กฬ 1661
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กช 1661
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กณ 1661
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กร 1661
กรุงเทพมหานคร26

33,000

7กศ 1661
กรุงเทพมหานคร29

29,000

7กษ 1661
กรุงเทพมหานคร26

30,000

ฆน 1771
กรุงเทพมหานคร24

79,000

1กฮ 1771
กรุงเทพมหานคร23

49,000

2กฎ 1771
กรุงเทพมหานคร24

49,000

7กญ 1771
กรุงเทพมหานคร28

49,000

ฆน 1881
กรุงเทพมหานคร26

195,000

4กก 1881
กรุงเทพมหานคร24

135,000

7กค 1881
กรุงเทพมหานคร30

59,000

ฆน 1991
กรุงเทพมหานคร28

125,000

ฆถ 1991
กรุงเทพมหานคร24

159,000

ฆพ 1991
กรุงเทพมหานคร31

125,000

ญช 1991
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฆพ 2002
กรุงเทพมหานคร15

89,000

1กฬ 2002
กรุงเทพมหานคร11

45,000

3กถ 2002
กรุงเทพมหานคร9

59,000

3กภ 2002
กรุงเทพมหานคร9

49,000

3กส 2002
กรุงเทพมหานคร15

49,000

6กญ 2002
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กช 2002
กรุงเทพมหานคร14

59,000

7กญ 2002
กรุงเทพมหานคร16

33,000

7กฐ 2002
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กณ 2002
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กท 2002
กรุงเทพมหานคร13

32,000

7กธ 2002
กรุงเทพมหานคร16

30,000

1กข 2112
กรุงเทพมหานคร10

49,000

7กฆ 2112
กรุงเทพมหานคร17

32,000

7กท 2112
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กภ 2112
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กศ 2112
กรุงเทพมหานคร21

33,000

สฉ 2332
กรุงเทพมหานคร22

89,000

7กญ 2332
กรุงเทพมหานคร22

35,000

7กฐ 2332
กรุงเทพมหานคร27

35,000

7กฒ 2332
กรุงเทพมหานคร21

33,000

7กธ 2332
กรุงเทพมหานคร22

35,000

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

195,000

8กข 2442
กรุงเทพมหานคร23

55,000

8กฆ 2442
กรุงเทพมหานคร24

115,000

2กฎ 2552
กรุงเทพมหานคร22

59,000

4กพ 2552
กรุงเทพมหานคร27

89,000

5กย 2552
กรุงเทพมหานคร28

135,000

6กฮ 2552
กรุงเทพมหานคร26

42,000

7กช 2552
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กญ 2552
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กฎ 2552
กรุงเทพมหานคร27

39,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ญอ 2662
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กก 2662
กรุงเทพมหานคร24

185,000

6กญ 2662
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กฎ 2662
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กด 2662
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กธ 2662
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กฬ 2662
กรุงเทพมหานคร28

42,000

7กฎ 2662
กรุงเทพมหานคร29

29,000

7กฒ 2662
กรุงเทพมหานคร27

30,000

ญช 2772
กรุงเทพมหานคร24

145,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ฌษ 2772
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

115,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

99,000

7กฒ 2772
กรุงเทพมหานคร29

49,000

ฆอ 2882
กรุงเทพมหานคร29

95,000

5กภ 2882
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กฐ 2882
กรุงเทพมหานคร36

79,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

115,000

ษอ 2992
กรุงเทพมหานคร31

135,000

1กภ 3003
กรุงเทพมหานคร9

69,000

7กน 3003
กรุงเทพมหานคร19

49,000

ฆบ 3113
กรุงเทพมหานคร13

64,000

7กณ 3113
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กด 3113
กรุงเทพมหานคร17

32,000

2กน 3113
กรุงเทพมหานคร16

49,000

7กน 3113
กรุงเทพมหานคร21

30,000

7กษ 3113
กรุงเทพมหานคร20

29,000

ศณ 3223
กรุงเทพมหานคร22

89,000

7กฎ 3223
กรุงเทพมหานคร23

45,000

7กฐ 3223
กรุงเทพมหานคร27

32,000

ษน 3443
กรุงเทพมหานคร23

99,000

1กผ 3443
กรุงเทพมหานคร24

49,000

6กถ 3443
กรุงเทพมหานคร22

30,000

7กญ 3443
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฒ 3443
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กธ 3443
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กศ 3443
กรุงเทพมหานคร29

30,000

7กษ 3443
กรุงเทพมหานคร26

32,000

ฌข 3553
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ชช 3553
กรุงเทพมหานคร20

199,000

ฆย 3553
กรุงเทพมหานคร27

115,000

ญอ 3553
กรุงเทพมหานคร26

125,000

7กฒ 3553
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กด 3553
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กล 3553
กรุงเทพมหานคร30

39,000

7กว 3553
กรุงเทพมหานคร30

39,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

450,000

ฆผ 3663
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฎถ 3663
กรุงเทพมหานคร24

145,000

1กก 3663
กรุงเทพมหานคร21

99,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

5กน 3663
กรุงเทพมหานคร29

59,000

ญถ 3773
กรุงเทพมหานคร25

75,000

ญอ 3773
กรุงเทพมหานคร30

75,000

ฆฆ 3883
กรุงเทพมหานคร28

299,000

ญก 3883
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กช 3883
กรุงเทพมหานคร31

55,000

7กฏ 3883
กรุงเทพมหานคร35

29,000

8กง 3883
กรุงเทพมหานคร33

59,000

8กฉ 3883
กรุงเทพมหานคร36

99,000

ฆล 3993
กรุงเทพมหานคร33

69,000

6กฐ 4004
กรุงเทพมหานคร24

69,000

6กศ 4004
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กอ 4004
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กฮ 4004
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กญ 4004
กรุงเทพมหานคร20

27,000

ฆม 4114
กรุงเทพมหานคร20

85,000

7กศ 4114
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กษ 4114
กรุงเทพมหานคร22

32,000

ฆน 4224
กรุงเทพมหานคร20

135,000

ฆท 4224
กรุงเทพมหานคร16

145,000

1กร 4224
กรุงเทพมหานคร18

69,000

5กย 4224
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กฐ 4224
กรุงเทพมหานคร28

49,000

6กฒ 4224
กรุงเทพมหานคร22

59,000

7กญ 4334
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฒ 4334
กรุงเทพมหานคร25

30,000

7กฐ 4334
กรุงเทพมหานคร31

32,000

ญบ 4554
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ษร 4554
กรุงเทพมหานคร26

145,000

4กพ 4554
กรุงเทพมหานคร31

89,000

4กร 4554
กรุงเทพมหานคร27

89,000

5กบ 4554
กรุงเทพมหานคร26

125,000

5กอ 4554
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กข 4554
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กท 4664
กรุงเทพมหานคร28

49,000

6กถ 4664
กรุงเทพมหานคร28

52,000

7กช 4664
กรุงเทพมหานคร30

29,000

7กฐ 4664
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 4664
กรุงเทพมหานคร31

32,000

8กค 4664
กรุงเทพมหานคร33

32,000

ฆน 4774
กรุงเทพมหานคร30

89,000

ญฮ 4774
กรุงเทพมหานคร31

79,000

6กษ 4774
กรุงเทพมหานคร33

29,000

6กฬ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กอ 4774
กรุงเทพมหานคร35

29,000

6กฮ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

7กศ 4774
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กษ 4774
กรุงเทพมหานคร34

35,000

ฆท 4884
กรุงเทพมหานคร28

99,000

1กอ 4884
กรุงเทพมหานคร32

45,000

1กฮ 4884
กรุงเทพมหานคร31

44,000

3กผ 4884
กรุงเทพมหานคร36

46,000

5กอ 4884
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 4884
กรุงเทพมหานคร32

69,000

7กฐ 4884
กรุงเทพมหานคร41

59,000

7กภ 4884
กรุงเทพมหานคร33

32,000

8กค 4884
กรุงเทพมหานคร37

55,000

ฆต 4994
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆอ 4994
กรุงเทพมหานคร35

74,000

ฆฮ 4994
กรุงเทพมหานคร34

65,000

4กม 4994
กรุงเทพมหานคร36

69,000

5กค 4994
กรุงเทพมหานคร36

59,000

ฆข 5005
กรุงเทพมหานคร15

110,000

ฆฌ 5005
กรุงเทพมหานคร18

85,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

1กบ 5005
กรุงเทพมหานคร14

69,000

5กฒ 5005
กรุงเทพมหานคร19

65,000

5กว 5005
กรุงเทพมหานคร22

79,000

6กช 5005
กรุงเทพมหานคร19

65,000

6กจ 5005
กรุงเทพมหานคร23

59,000

6กส 5005
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กญ 5005
กรุงเทพมหานคร22

32,000

7กล 5005
กรุงเทพมหานคร24

65,000

ญห 5115
กรุงเทพมหานคร21

125,000

5กว 5115
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กอ 5115
กรุงเทพมหานคร24

155,000

6กส 5115
กรุงเทพมหานคร26

49,000

7กร 5115
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ษต 5225
กรุงเทพมหานคร21

79,000

6กฐ 5225
กรุงเทพมหานคร30

54,000

6กฒ 5225
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กฎ 5225
กรุงเทพมหานคร27

32,000

ชข 5335
กรุงเทพมหานคร20

99,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

115,000

6กท 5335
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กฬ 5335
กรุงเทพมหานคร28

42,000

7กฐ 5335
กรุงเทพมหานคร33

34,000

ศฐ 5445
กรุงเทพมหานคร34

299,000

จง 5445
กรุงเทพมหานคร26

119,000

ญฐ 5445
กรุงเทพมหานคร31

145,000

ฌพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

165,000

1กษ 5445
กรุงเทพมหานคร24

235,000

4กพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

99,000

5กล 5445
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 5445
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ษร 5665
กรุงเทพมหานคร30

135,000

สท 5665
กรุงเทพมหานคร30

155,000

2กฒ 5665
กรุงเทพมหานคร28

39,000

6กช 5665
กรุงเทพมหานคร31

89,000

6กบ 5665
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กถ 5665
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

ฆช 5775
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กม 5775
กรุงเทพมหานคร36

69,000

7กน 5775
กรุงเทพมหานคร37

59,000

ฆด 5885
กรุงเทพมหานคร30

75,000

1กก 5885
กรุงเทพมหานคร29

115,000

4กฒ 5885
กรุงเทพมหานคร34

49,000

5กภ 5885
กรุงเทพมหานคร33

89,000

5กอ 5885
กรุงเทพมหานคร38

95,000

7กฌ 5885
กรุงเทพมหานคร39

49,000

ญม 5995
กรุงเทพมหานคร37

195,000

1กท 5995
กรุงเทพมหานคร31

129,000

5กช 5995
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กษ 5995
กรุงเทพมหานคร38

169,000

5กว 5995
กรุงเทพมหานคร40

225,000

6กภ 5995
กรุงเทพมหานคร36

195,000

7กข 5995
กรุงเทพมหานคร38

69,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

7กณ 6006
กรุงเทพมหานคร25

29,000

ฆอ 6116
กรุงเทพมหานคร23

59,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

69,000

7กฆ 6116
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กญ 6116
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กฎ 6116
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กศ 6116
กรุงเทพมหานคร29

29,000

ฆธ 6226
กรุงเทพมหานคร23

69,000

6กก 6226
กรุงเทพมหานคร24

185,000

6กฎ 6226
กรุงเทพมหานคร28

55,000

6กฬ 6226
กรุงเทพมหานคร28

45,000

7กค 6226
กรุงเทพมหานคร28

29,000

7กญ 6226
กรุงเทพมหานคร28

29,000

ฆช 6336
กรุงเทพมหานคร23

115,000

6กช 6336
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กณ 6336
กรุงเทพมหานคร30

79,000

6กท 6336
กรุงเทพมหานคร26

89,000

6กถ 6336
กรุงเทพมหานคร26

75,000

6กข 6446
กรุงเทพมหานคร29

57,000

6กถ 6446
กรุงเทพมหานคร28

52,000

7กฐ 6446
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 6446
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กน 6446
กรุงเทพมหานคร33

30,000

ฆฆ 6556
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ฆร 6556
กรุงเทพมหานคร29

125,000

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

5กย 6556
กรุงเทพมหานคร36

145,000

6กบ 6556
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฆษ 6776
กรุงเทพมหานคร33

69,000

6กฬ 6776
กรุงเทพมหานคร38

35,000

7กฒ 6776
กรุงเทพมหานคร37

34,000

7กภ 6776
กรุงเทพมหานคร35

32,000

7กม 6776
กรุงเทพมหานคร39

32,000

ฆย 6886
กรุงเทพมหานคร39

175,000

ฆบ 6886
กรุงเทพมหานคร33

155,000

ฆร 6886
กรุงเทพมหานคร35

155,000

ชม 6886
กรุงเทพมหานคร35

175,000

5กช 6886
กรุงเทพมหานคร36

85,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

6กท 6886
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กภ 6886
กรุงเทพมหานคร36

119,000

7กข 6886
กรุงเทพมหานคร38

40,000

8กค 6886
กรุงเทพมหานคร41

115,000

ศท 6996
กรุงเทพมหานคร38

139,000

1กย 6996
กรุงเทพมหานคร40

75,000

4กก 6996
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

5กบ 6996
กรุงเทพมหานคร38

75,000

6กช 6996
กรุงเทพมหานคร39

99,000

6กม 6996
กรุงเทพมหานคร42

155,000

ฆส 7007
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1กส 7007
กรุงเทพมหานคร23

59,000

3กจ 7007
กรุงเทพมหานคร24

59,000

4กม 7007
กรุงเทพมหานคร24

55,000

5กค 7007
กรุงเทพมหานคร24

59,000

5กร 7007
กรุงเทพมหานคร24

85,000

6กข 7007
กรุงเทพมหานคร23

65,000

6กฒ 7007
กรุงเทพมหานคร24

69,000

6กท 7007
กรุงเทพมหานคร22

45,000

6กศ 7007
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กฬ 7007
กรุงเทพมหานคร26

29,000

6กอ 7007
กรุงเทพมหานคร27

29,000

6กฮ 7007
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กถ 7007
กรุงเทพมหานคร23

89,000

ฆฉ 7117
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ษต 7117
กรุงเทพมหานคร23

89,000

2กฎ 7117
กรุงเทพมหานคร24

47,000

6กฒ 7117
กรุงเทพมหานคร26

39,000

ฆฆ 7227
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆด 7227
กรุงเทพมหานคร22

89,000

งน 7227
กรุงเทพมหานคร25

45,000

6กฐ 7227
กรุงเทพมหานคร34

59,000

6กถ 7337
กรุงเทพมหานคร28

29,000

ฆพ 7447
กรุงเทพมหานคร33

99,000

สน 7447
กรุงเทพมหานคร34

99,000

6กฬ 7447
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กอ 7447
กรุงเทพมหานคร35

29,000

สจ 7557
กรุงเทพมหานคร37

115,000

5กฒ 7557
กรุงเทพมหานคร33

59,000

5กภ 7557
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กม 7557
กรุงเทพมหานคร35

59,000

5กย 7557
กรุงเทพมหานคร38

59,000

6กอ 7557
กรุงเทพมหานคร37

32,000

ฆฐ 7667
กรุงเทพมหานคร38

99,000

ฆผ 7667
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฆร 7667
กรุงเทพมหานคร33

99,000

7กฒ 7667
กรุงเทพมหานคร37

34,000

ฆม 7887
กรุงเทพมหานคร38

99,000

5กม 7887
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กร 7887
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กฮ 7887
กรุงเทพมหานคร42

89,000

8กจ 7887
กรุงเทพมหานคร45

125,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

390,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

155,000

5กย 7997
กรุงเทพมหานคร46

89,000

6กช 7997
กรุงเทพมหานคร41

89,000

6กบ 7997
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กอ 7997
กรุงเทพมหานคร45

89,000

7กก 7997
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กถ 7997
กรุงเทพมหานคร41

99,000

7กน 7997
กรุงเทพมหานคร45

115,000

7กบ 7997
กรุงเทพมหานคร42

125,000

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

390,000

ญค 8008
กรุงเทพมหานคร24

179,000

5กก 8008
กรุงเทพมหานคร23

115,000

5กย 8008
กรุงเทพมหานคร30

65,000

5กบ 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กข 8008
กรุงเทพมหานคร25

65,000

6กญ 8008
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กฐ 8008
กรุงเทพมหานคร32

75,000

6กด 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กท 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กบ 8008
กรุงเทพมหานคร25

75,000

6กภ 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

8กค 8008
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆอ 8118
กรุงเทพมหานคร27

199,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

199,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

125,000

5กพ 8118
กรุงเทพมหานคร32

129,000

7กช 8118
กรุงเทพมหานคร28

69,000

8กง 8118
กรุงเทพมหานคร29

129,000

ชข 8228
กรุงเทพมหานคร24

185,000

ฆย 8228
กรุงเทพมหานคร31

165,000

6กฎ 8228
กรุงเทพมหานคร32

65,000

8กฆ 8228
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ญฉ 8338
กรุงเทพมหานคร31

110,000

8กง 8338
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กฉ 8338
กรุงเทพมหานคร36

125,000

ษจ 8448
กรุงเทพมหานคร34

125,000

สร 8448
กรุงเทพมหานคร35

135,000

3กษ 8448
กรุงเทพมหานคร32

59,000

5กล 8448
กรุงเทพมหานคร36

79,000

5กว 8448
กรุงเทพมหานคร36

79,000

6กฌ 8448
กรุงเทพมหานคร36

85,000

6กฬ 8448
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กร 8448
กรุงเทพมหานคร36

69,000

ฆถ 8558
กรุงเทพมหานคร30

165,000

สท 8558
กรุงเทพมหานคร34

165,000

5กม 8558
กรุงเทพมหานคร37

99,000

5กส 8558
กรุงเทพมหานคร39

99,000

6กช 8558
กรุงเทพมหานคร35

69,000

6กฒ 8558
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆพ 8668
กรุงเทพมหานคร39

99,000

5กบ 8668
กรุงเทพมหานคร36

94,000

5กช 8668
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กส 8668
กรุงเทพมหานคร41

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กถ 8668
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กฒ 8668
กรุงเทพมหานคร38

69,000

6กภ 8668
กรุงเทพมหานคร36

149,000

6กล 8668
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กว 8668
กรุงเทพมหานคร41

139,000

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

165,000

ฆล 8778
กรุงเทพมหานคร39

155,000

ชท 8778
กรุงเทพมหานคร33

155,000

ฌฉ 8778
กรุงเทพมหานคร40

115,000

5กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร41

89,000

5กฐ 8778
กรุงเทพมหานคร45

79,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

7กฒ 8778
กรุงเทพมหานคร41

99,000

7กท 8778
กรุงเทพมหานคร39

69,000

7กพ 8778
กรุงเทพมหานคร46

99,000

7กร 8778
กรุงเทพมหานคร42

135,000

7กศ 8778
กรุงเทพมหานคร45

119,000

ฆด 8998
กรุงเทพมหานคร38

399,000

ศร 8998
กรุงเทพมหานคร45

355,000

ชท 8998
กรุงเทพมหานคร37

299,000

ญง 8998
กรุงเทพมหานคร40

295,000

5กษ 8998
กรุงเทพมหานคร44

195,000

7กร 8998
กรุงเทพมหานคร46

175,000

ฆม 9009
กรุงเทพมหานคร26

199,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

189,000

ฉอ 9009
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กค 9009
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กช 9009
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กถ 9009
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กบ 9009
กรุงเทพมหานคร27

95,000

7กฆ 9009
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กบ 9009
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ฆย 9119
กรุงเทพมหานคร31

199,000

ฆฬ 9119
กรุงเทพมหานคร28

199,000

5กล 9119
กรุงเทพมหานคร32

99,000

5กว 9119
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กพ 9119
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กย 9119
กรุงเทพมหานคร36

99,000

ฆษ 9229
กรุงเทพมหานคร29

99,000

6กฮ 9229
กรุงเทพมหานคร34

45,000

ฌธ 9339
กรุงเทพมหานคร33

145,000

ฌย 9339
กรุงเทพมหานคร37

125,000

5กล 9339
กรุงเทพมหานคร36

125,000

5กว 9339
กรุงเทพมหานคร36

125,000

6กก 9339
กรุงเทพมหานคร32

125,000

ฆด 9449
กรุงเทพมหานคร30

145,000

ฆย 9449
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆว 9449
กรุงเทพมหานคร35

145,000

ญบ 9449
กรุงเทพมหานคร32

125,000

2กก 9449
กรุงเทพมหานคร30

79,000

3กอ 9449
กรุงเทพมหานคร36

85,000

4กม 9449
กรุงเทพมหานคร36

95,000

ฆท 9559
กรุงเทพมหานคร32

395,000

ญง 9559
กรุงเทพมหานคร34

255,000

4กภ 9559
กรุงเทพมหานคร34

99,000

5กน 9559
กรุงเทพมหานคร39

195,000

5กร 9559
กรุงเทพมหานคร38

255,000

5กถ 9559
กรุงเทพมหานคร35

165,000

5กม 9559
กรุงเทพมหานคร39

199,000

5กส 9559
กรุงเทพมหานคร41

309,000

6กก 9559
กรุงเทพมหานคร36

195,000

6กง 9559
กรุงเทพมหานคร37

115,000

7กฐ 9559
กรุงเทพมหานคร45

145,000

ญบ 9669
กรุงเทพมหานคร36

199,000

สษ 9669
กรุงเทพมหานคร41

199,000

กค 9669
กรุงเทพมหานคร35

115,000

5กร 9669
กรุงเทพมหานคร40

99,000

5กส 9669
กรุงเทพมหานคร43

89,000

6กช 9669
กรุงเทพมหานคร39

125,000

6กฌ 9669
กรุงเทพมหานคร42

139,000

6กฐ 9669
กรุงเทพมหานคร46

145,000

6กธ 9669
กรุงเทพมหานคร41

145,000

6กพ 9669
กรุงเทพมหานคร45

185,000

6กร 9669
กรุงเทพมหานคร41

189,000

ฆบ 9779
กรุงเทพมหานคร37

129,000

ฆร 9779
กรุงเทพมหานคร39

125,000

ฆณ 9779
กรุงเทพมหานคร40

135,000

ษห 9779
กรุงเทพมหานคร41

155,000

ษอ 9779
กรุงเทพมหานคร42

179,000

5กล 9779
กรุงเทพมหานคร44

99,000

5กส 9779
กรุงเทพมหานคร45

115,000

6กก 9779
กรุงเทพมหานคร40

145,000

6กบ 9779
กรุงเทพมหานคร41

125,000

6กอ 9779
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กก 9779
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กณ 9779
กรุงเทพมหานคร45

139,000

7กถ 9779
กรุงเทพมหานคร41

115,000

ญฮ 9889
กรุงเทพมหานคร43

290,000

3กย 9889
กรุงเทพมหานคร46

195,000

5กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร45

199,000

6กถ 9889
กรุงเทพมหานคร42

235,000

7กฆ 9889
กรุงเทพมหานคร45

225,000

7กธ 9889
กรุงเทพมหานคร46

199,000

7กร 9889
กรุงเทพมหานคร46

199,000

8กจ 9889
กรุงเทพมหานคร49

295,000