ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)

ฮร 1111
กรุงเทพมหานคร13

995,000

ฮษ 1111
กรุงเทพมหานคร13

890,000

ฮอ 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

นง 2222
กรุงเทพมหานคร15

850,000

นว 4444
กรุงเทพมหานคร27

590,000

ฮภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

590,000

ฮว 5555
กรุงเทพมหานคร29

995,000

ฮษ 5555
กรุงเทพมหานคร29

955,000

ฮษ 6666
กรุงเทพมหานคร33

795,000

ฮฐ 6666
กรุงเทพมหานคร38

795,000

นฉ 7777
กรุงเทพมหานคร38

880,000

ฬษ 7777
กรุงเทพมหานคร37

870,000

ฮล 7777
กรุงเทพมหานคร39

890,000

ฮว 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,690,000

ฮล 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,590,000

ฮว 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,350,000

1นก 9999
กรุงเทพมหานคร43

990,000

นร 168
กรุงเทพมหานคร24

695,000

ออ 3
กรุงเทพมหานคร15

595,000

อง 3
กรุงเทพมหานคร11

430,000

ฮอ 5
กรุงเทพมหานคร16

595,000

ฮฐ 6
กรุงเทพมหานคร20

495,000

ฮล 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮว 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

1นก 11
กรุงเทพมหานคร9

495,000

ฮอ 22
กรุงเทพมหานคร15

355,000

อน 33
กรุงเทพมหานคร17

235,000

1นก 66
กรุงเทพมหานคร19

199,000

ฮอ 111
กรุงเทพมหานคร14

790,000

ฮล 333
กรุงเทพมหานคร20

490,000

ฬบ 333
กรุงเทพมหานคร16

325,000

ฮว 999
กรุงเทพมหานคร38

1,250,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1นก 123
กรุงเทพมหานคร13

135,000

1นก 234
กรุงเทพมหานคร16

155,000

1นก 345
กรุงเทพมหานคร19

155,000

ฮฮ 1234
กรุงเทพมหานคร20

455,000

ฮอ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

ฮอ 2211
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1นก 2233
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮฐ 2244
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฮษ 2266
กรุงเทพมหานคร25

64,000

ฮอ 2266
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฮอ 4477
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮฮ 5588
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ฮล 7744
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

1นก 1010
กรุงเทพมหานคร9

69,000

ฮฮ 1515
กรุงเทพมหานคร22

155,000

ฮฐ 1818
กรุงเทพมหานคร32

199,000

ฮฮ 1818
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฮอ 2121
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1นก 2424
กรุงเทพมหานคร19

135,000

1นก 3131
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ฮว 3232
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฮฐ 3434
กรุงเทพมหานคร28

55,000

1นก 3535
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮอ 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

1นก 5656
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฮอ 6060
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮฮ 6868
กรุงเทพมหานคร38

295,000

1นก 6868
กรุงเทพมหานคร35

135,000

ฮอ 6969
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ฮฐ 8989
กรุงเทพมหานคร48

199,000

1นก 9898
กรุงเทพมหานคร41

255,000

ฮษ 2002
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฮฮ 2552
กรุงเทพมหานคร24

299,000

ฮอ 5775
กรุงเทพมหานคร35

69,000

1นก 6006
กรุงเทพมหานคร19

59,000

ฮฮ 6996
กรุงเทพมหานคร40

229,000

1นก 9889
กรุงเทพมหานคร41

290,000