ทะเบียนเลขสลับ

ฎจ 1010
กรุงเทพมหานคร13

145,000

9กค 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

1ขก 1010
กรุงเทพมหานคร6

99,000

1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร10

79,000

2ขถ 1010
กรุงเทพมหานคร7

47,000

ศม 1212
กรุงเทพมหานคร18

189,000

สช 1212
กรุงเทพมหานคร15

245,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร14

129,000

1ขล 1212
กรุงเทพมหานคร15

145,000

2ขฐ 1212
กรุงเทพมหานคร19

135,000

ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร21

165,000

สษ 1414
กรุงเทพมหานคร21

169,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1ขร 1414
กรุงเทพมหานคร17

89,000

1ขฮ 1414
กรุงเทพมหานคร18

115,000

กบ 1515
กรุงเทพมหานคร15

385,000

2ขน 1515
กรุงเทพมหานคร21

89,000

2ขผ 1515
กรุงเทพมหานคร24

175,000

2ขพ 1515
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร28

99,000

2ขล 1616
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1ขณ 1717
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1ขห 1717
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1ขฬ 1717
กรุงเทพมหานคร24

119,000

2ขธ 1717
กรุงเทพมหานคร24

129,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร30

365,000

8กส 1818
กรุงเทพมหานคร34

295,000

8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร33

295,000

8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร23

255,000

1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร25

199,000

1ขฮ 1818
กรุงเทพมหานคร26

175,000

2ขช 1818
กรุงเทพมหานคร24

175,000

ษว 1919
กรุงเทพมหานคร30

265,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร35

235,000

1ขภ 1919
กรุงเทพมหานคร24

245,000

1ขอ 1919
กรุงเทพมหานคร29

175,000

1ขฮ 1919
กรุงเทพมหานคร28

165,000

2ขผ 1919
กรุงเทพมหานคร32

99,000

2ขพ 1919
กรุงเทพมหานคร32

139,000

ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร13

299,000

1ขพ 2020
กรุงเทพมหานคร15

99,000

8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร18

89,000

1ขย 2020
กรุงเทพมหานคร15

99,000

2ขฒ 2020
กรุงเทพมหานคร11

69,000

2ขท 2020
กรุงเทพมหานคร9

135,000

2ขบ 2020
กรุงเทพมหานคร10

85,000

2ขภ 2020
กรุงเทพมหานคร9

129,000

8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2ขฌ 2323
กรุงเทพมหานคร19

135,000

8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร28

169,000

9กล 2424
กรุงเทพมหานคร28

155,000

1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขฮ 2424
กรุงเทพมหานคร20

125,000

2ขก 2424
กรุงเทพมหานคร17

135,000

2ขฉ 2424
กรุงเทพมหานคร21

155,000

2ขว 2424
กรุงเทพมหานคร22

179,000

2ขศ 2424
กรุงเทพมหานคร23

199,000

8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร27

119,000

9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขศ 2525
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขฮ 2525
กรุงเทพมหานคร22

125,000

2ขก 2525
กรุงเทพมหานคร19

165,000

2ขฌ 2525
กรุงเทพมหานคร23

175,000

2ขฐ 2525
กรุงเทพมหานคร27

145,000

2ขถ 2525
กรุงเทพมหานคร19

175,000

2ขท 2525
กรุงเทพมหานคร19

199,000

2ขบ 2525
กรุงเทพมหานคร20

175,000

2ขผ 2525
กรุงเทพมหานคร26

145,000

2ขพ 2525
กรุงเทพมหานคร26

159,000

2ขว 2525
กรุงเทพมหานคร24

275,000

2ขช 2626
กรุงเทพมหานคร22

99,000

2ขฌ 2626
กรุงเทพมหานคร25

99,000

2ขท 2626
กรุงเทพมหานคร21

99,000

2ขบ 2626
กรุงเทพมหานคร22

99,000

2ขย 2626
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ชฉ 2727
กรุงเทพมหานคร25

165,000

2ขฆ 2727
กรุงเทพมหานคร25

165,000

2ขช 2727
กรุงเทพมหานคร24

195,000

2ขบ 2727
กรุงเทพมหานคร24

185,000

2ขช 2828
กรุงเทพมหานคร26

155,000

2ขฐ 2828
กรุงเทพมหานคร33

135,000

2ขบ 2828
กรุงเทพมหานคร26

135,000

2ขผ 2828
กรุงเทพมหานคร32

145,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

95,000

2ขช 2929
กรุงเทพมหานคร28

155,000

2ขบ 2929
กรุงเทพมหานคร28

129,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

2ขฒ 3030
กรุงเทพมหานคร13

49,000

2ขน 3030
กรุงเทพมหานคร15

89,000

2ขพ 3434
กรุงเทพมหานคร26

69,000

2ขล 3434
กรุงเทพมหานคร24

139,000

6กฬ 3636
กรุงเทพมหานคร30

129,000

1ขอ 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร36

255,000

1ขอ 3838
กรุงเทพมหานคร31

49,000

9กง 3939
กรุงเทพมหานคร36

245,000

9กช 3939
กรุงเทพมหานคร36

225,000

2ขย 3939
กรุงเทพมหานคร36

145,000

ฌฌ 4040
กรุงเทพมหานคร18

290,000

3กช 4040
กรุงเทพมหานคร14

49,000

1ขอ 4545
กรุงเทพมหานคร27

165,000

2ขฐ 4545
กรุงเทพมหานคร31

129,000

2ขธ 4545
กรุงเทพมหานคร26

139,000

1ขถ 4646
กรุงเทพมหานคร24

139,000

1ขพ 4747
กรุงเทพมหานคร33

42,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

145,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

165,000

2ขพ 4848
กรุงเทพมหานคร36

119,000

2ขร 4848
กรุงเทพมหานคร32

99,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร39

99,000

9กข 4949
กรุงเทพมหานคร38

139,000

9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร41

255,000

9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร45

275,000

9กณ 4949
กรุงเทพมหานคร41

245,000

1ขภ 5050
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ขล 5050
กรุงเทพมหานคร19

79,000

2ขช 5050
กรุงเทพมหานคร16

59,000

2ขฌ 5050
กรุงเทพมหานคร19

69,000

2ขท 5050
กรุงเทพมหานคร15

99,000

9กจ 5252
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กภ 5353
กรุงเทพมหานคร24

99,000

1ขบ 5353
กรุงเทพมหานคร21

59,000

สร 5454
กรุงเทพมหานคร29

275,000

1ขก 5656
กรุงเทพมหานคร26

155,000

2ขฐ 5656
กรุงเทพมหานคร35

99,000

ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร39

399,000

1ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขส 5959
กรุงเทพมหานคร38

165,000

1ขค 6060
กรุงเทพมหานคร19

59,000

1ขส 6060
กรุงเทพมหานคร22

39,000

2ขภ 6060
กรุงเทพมหานคร17

45,000

2ขฒ 6060
กรุงเทพมหานคร19

57,000

9กช 6161
กรุงเทพมหานคร26

69,000

5กน 6565
กรุงเทพมหานคร33

159,000

1ขอ 6565
กรุงเทพมหานคร31

125,000

ฌย 6767
กรุงเทพมหานคร39

89,000

7กส 6868
กรุงเทพมหานคร43

99,000

9กธ 6868
กรุงเทพมหานคร42

265,000

1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร32

195,000

1ขฉ 6868
กรุงเทพมหานคร36

199,000

1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร36

235,000

2ขธ 6868
กรุงเทพมหานคร36

199,000

2ขร 6868
กรุงเทพมหานคร36

195,000

9กด 6969
กรุงเทพมหานคร41

499,000

9กพ 6969
กรุงเทพมหานคร48

365,000

9กส 6969
กรุงเทพมหานคร47

335,000

1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร37

195,000

2ขช 6969
กรุงเทพมหานคร36

285,000

2ขพ 6969
กรุงเทพมหานคร42

265,000

9กภ 7070
กรุงเทพมหานคร25

48,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

5กบ 7272
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

2ขบ 7878
กรุงเทพมหานคร36

165,000

9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร47

199,000

9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร45

335,000

1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร36

155,000

2ขฐ 7979
กรุงเทพมหานคร45

229,000

2ขน 7979
กรุงเทพมหานคร41

159,000

1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร23

89,000

1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร24

119,000

ฎต 8383
กรุงเทพมหานคร30

129,000

7กศ 8383
กรุงเทพมหานคร37

69,000

7กภ 8686
กรุงเทพมหานคร37

99,000

1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร32

145,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

595,000

1ขพ 8989
กรุงเทพมหานคร45

355,000

2ขถ 8989
กรุงเทพมหานคร39

199,000

1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร25

79,000

1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร24

139,000

2ขง 9090
กรุงเทพมหานคร24

129,000

9กช 9191
กรุงเทพมหานคร32

199,000

2ขณ 9595
กรุงเทพมหานคร37

125,000

2ขธ 9696
กรุงเทพมหานคร38

89,000

ฎณ 9696
กรุงเทพมหานคร40

229,000

1ขฌ 9797
กรุงเทพมหานคร40

99,000