ทะเบียนเลขสลับ

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ญฮ 1010
กรุงเทพมหานคร11

99,000

7กฌ 1010
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กร 1010
กรุงเทพมหานคร14

59,000

7กศ 1010
กรุงเทพมหานคร17

30,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฆร 1212
กรุงเทพมหานคร13

159,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

6กบ 1212
กรุงเทพมหานคร15

99,000

6กถ 1212
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กศ 1212
กรุงเทพมหานคร20

42,000

6กส 1212
กรุงเทพมหานคร20

47,000

7กภ 1212
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กอ 1212
กรุงเทพมหานคร20

49,000

ฆร 1313
กรุงเทพมหานคร15

99,000

สส 1313
กรุงเทพมหานคร22

355,000

ญพ 1313
กรุงเทพมหานคร20

99,000

7กณ 1313
กรุงเทพมหานคร21

33,000

7กด 1313
กรุงเทพมหานคร17

33,000

7กน 1313
กรุงเทพมหานคร21

35,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

7กจ 1414
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กย 1414
กรุงเทพมหานคร26

39,000

ฆณ 1515
กรุงเทพมหานคร20

199,000

ขท 1515
กรุงเทพมหานคร15

189,000

พฉ 1515
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ษจ 1515
กรุงเทพมหานคร22

185,000

5กค 1515
กรุงเทพมหานคร22

119,000

5กพ 1515
กรุงเทพมหานคร26

159,000

5กผ 1515
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กม 1515
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กร 1515
กรุงเทพมหานคร22

139,000

5กส 1515
กรุงเทพมหานคร25

135,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

129,000

6กญ 1515
กรุงเทพมหานคร23

85,000

6กส 1515
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กฬ 1515
กรุงเทพมหานคร24

145,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

69,000

7กร 1515
กรุงเทพมหานคร24

135,000

7กษ 1515
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กฆ 1515
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กง 1515
กรุงเทพมหานคร23

89,000

ญท 1616
กรุงเทพมหานคร19

99,000

5กพ 1616
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กร 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กญ 1616
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กฎ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กณ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กภ 1616
กรุงเทพมหานคร22

79,000

6กร 1616
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร26

54,000

7กบ 1616
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กย 1616
กรุงเทพมหานคร30

35,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

275,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ชจ 1717
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฎอ 1717
กรุงเทพมหานคร27

95,000

6กฬ 1717
กรุงเทพมหานคร28

35,000

7กช 1717
กรุงเทพมหานคร26

69,000

7กพ 1717
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

699,000

ญส 1818
กรุงเทพมหานคร29

295,000

ญฬ 1818
กรุงเทพมหานคร27

225,000

วค 1818
กรุงเทพมหานคร28

125,000

วน 1818
กรุงเทพมหานคร29

145,000

2กฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

120,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

4กภ 1818
กรุงเทพมหานคร24

155,000

5กผ 1818
กรุงเทพมหานคร32

99,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

7กภ 1818
กรุงเทพมหานคร27

69,000

7กล 1818
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กว 1818
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กอ 1818
กรุงเทพมหานคร32

89,000

ฆร 1919
กรุงเทพมหานคร27

139,000

ฎบ 1919
กรุงเทพมหานคร27

155,000

8กข 1919
กรุงเทพมหานคร31

65,000

ฆฆ 2020
กรุงเทพมหานคร10

390,000

ฆท 2020
กรุงเทพมหานคร8

89,000

ญร 2020
กรุงเทพมหานคร12

89,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

5กม 2020
กรุงเทพมหานคร15

59,000

5กร 2020
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กญ 2020
กรุงเทพมหานคร15

59,000

6กศ 2020
กรุงเทพมหานคร18

29,000

7กภ 2020
กรุงเทพมหานคร13

30,000

6กข 2121
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฒ 2121
กรุงเทพมหานคร17

35,000

7กญ 2121
กรุงเทพมหานคร18

32,000

7กภ 2121
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

129,000

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

129,000

5กพ 2323
กรุงเทพมหานคร24

99,000

5กย 2323
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กส 2323
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กจ 2323
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กญ 2323
กรุงเทพมหานคร22

39,000

ฆต 2424
กรุงเทพมหานคร18

99,000

8กค 2424
กรุงเทพมหานคร25

59,000

8กฆ 2424
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

145,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

4กม 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

4กก 2525
กรุงเทพมหานคร20

89,000

4กภ 2525
กรุงเทพมหานคร20

69,000

5กค 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

5กร 2525
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กฬ 2525
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กฌ 2525
กรุงเทพมหานคร26

75,000

6กส 2525
กรุงเทพมหานคร28

64,000

6กฮ 2525
กรุงเทพมหานคร26

69,000

7กข 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

7กฎ 2525
กรุงเทพมหานคร27

59,000

ญญ 2626
กรุงเทพมหานคร24

390,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

5กอ 2626
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กญ 2626
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กฎ 2626
กรุงเทพมหานคร28

69,000

6กณ 2626
กรุงเทพมหานคร28

75,000

6กฒ 2626
กรุงเทพมหานคร26

75,000

6กถ 2626
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ฆฌ 2727
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆณ 2727
กรุงเทพมหานคร26

99,000

4กภ 2727
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กจ 2727
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กณ 2727
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ฆบ 2828
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ฐจ 2828
กรุงเทพมหานคร35

79,000

6กฐ 2828
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กย 2828
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กข 2828
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กค 2828
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ฆก 2929
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ญท 2929
กรุงเทพมหานคร27

129,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

99,000

7กล 2929
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กว 2929
กรุงเทพมหานคร36

99,000

ฆล 3030
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ชป 3030
กรุงเทพมหานคร10

69,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

1กษ 3030
กรุงเทพมหานคร12

49,000

1กภ 3030
กรุงเทพมหานคร9

69,000

1กท 3030
กรุงเทพมหานคร9

69,000

7กธ 3030
กรุงเทพมหานคร18

29,000

พจ 3131
กรุงเทพมหานคร22

79,000

6กฬ 3131
กรุงเทพมหานคร20

29,000

7กณ 3131
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 3131
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กษ 3131
กรุงเทพมหานคร20

29,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

99,000

1กอ 3232
กรุงเทพมหานคร18

45,000

6กส 3232
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กฐ 3232
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฒ 3232
กรุงเทพมหานคร21

32,000

ฆฆ 3434
กรุงเทพมหานคร20

295,000

สจ 3434
กรุงเทพมหานคร27

115,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

4กม 3434
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กฬ 3434
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กช 3434
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กญ 3434
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กฎ 3434
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฐ 3434
กรุงเทพมหานคร31

33,000

7กฒ 3434
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กณ 3434
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กล 3434
กรุงเทพมหานคร28

39,000

7กว 3434
กรุงเทพมหานคร28

39,000

5กร 3535
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กอ 3535
กรุงเทพมหานคร28

115,000

5กฮ 3535
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กท 3535
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆย 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆผ 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

6กช 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กด 3636
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กถ 3636
กรุงเทพมหานคร26

109,000

6กท 3636
กรุงเทพมหานคร26

125,000

6กธ 3636
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆช 3737
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ฆร 3737
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ษฬ 3737
กรุงเทพมหานคร29

89,000

7กพ 3737
กรุงเทพมหานคร36

59,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

325,000

6กบ 3838
กรุงเทพมหานคร31

69,000

7กว 3838
กรุงเทพมหานคร36

79,000

8กง 3838
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆฮ 3939
กรุงเทพมหานคร32

99,000

5กอ 3939
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กท 3939
กรุงเทพมหานคร32

89,000

ฆธ 4040
กรุงเทพมหานคร15

89,000

ฆม 4040
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กศ 4040
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กฮ 4040
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กญ 4040
กรุงเทพมหานคร20

27,000

ฆธ 4141
กรุงเทพมหานคร17

72,000

7กฆ 4141
กรุงเทพมหานคร21

32,000

6กฎ 4242
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ชร 4343
กรุงเทพมหานคร20

89,000

7กญ 4343
กรุงเทพมหานคร26

33,000

7กฎ 4343
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 4343
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กฒ 4343
กรุงเทพมหานคร25

29,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

185,000

5กล 4545
กรุงเทพมหานคร30

135,000

5กว 4545
กรุงเทพมหานคร30

135,000

5กฮ 4545
กรุงเทพมหานคร29

165,000

6กช 4545
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กข 4646
กรุงเทพมหานคร29

64,000

6กส 4646
กรุงเทพมหานคร34

54,000

6กถ 4646
กรุงเทพมหานคร28

52,000

7กภ 4646
กรุงเทพมหานคร29

32,000

ฆย 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

สจ 4747
กรุงเทพมหานคร35

65,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ศฎ 4747
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กษ 4747
กรุงเทพมหานคร33

32,000

6กภ 4747
กรุงเทพมหานคร30

29,000

6กอ 4747
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กฮ 4747
กรุงเทพมหานคร34

32,000

8กข 4747
กรุงเทพมหานคร33

35,000

8กค 4747
กรุงเทพมหานคร35

29,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

125,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

145,000

6กฌ 4848
กรุงเทพมหานคร36

85,000

6กฬ 4848
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กน 4848
กรุงเทพมหานคร37

35,000

8กค 4848
กรุงเทพมหานคร37

79,000

8กฆ 4848
กรุงเทพมหานคร36

115,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

345,000

ญล 4949
กรุงเทพมหานคร36

145,000

4กม 4949
กรุงเทพมหานคร36

85,000

4กภ 4949
กรุงเทพมหานคร32

59,000

5กฒ 4949
กรุงเทพมหานคร35

45,000

6กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร42

75,000

ภษ 5050
กรุงเทพมหานคร15

75,000

ฆพ 5050
กรุงเทพมหานคร21

79,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

2กภ 5050
กรุงเทพมหานคร14

59,000

3กภ 5050
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กผ 5050
กรุงเทพมหานคร26

29,000

8กค 5050
กรุงเทพมหานคร23

49,000

ฆส 5151
กรุงเทพมหานคร22

79,000

ชต 5151
กรุงเทพมหานคร17

145,000

4กท 5151
กรุงเทพมหานคร18

45,000

5กก 5151
กรุงเทพมหานคร19

255,000

5กว 5151
กรุงเทพมหานคร24

184,000

7กฌ 5151
กรุงเทพมหานคร22

42,000

7กร 5151
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กฬ 5252
กรุงเทพมหานคร26

39,000

ฆท 5353
กรุงเทพมหานคร20

129,000

ษม 5353
กรุงเทพมหานคร25

99,000

4กก 5353
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กง 5353
กรุงเทพมหานคร24

85,000

5กช 5353
กรุงเทพมหานคร24

95,000

6กถ 5353
กรุงเทพมหานคร24

84,000

7กฎ 5353
กรุงเทพมหานคร29

29,000

ฆถ 5454
กรุงเทพมหานคร22

145,000

1กก 5454
กรุงเทพมหานคร21

165,000

1กฆ 5454
กรุงเทพมหานคร23

95,000

4กม 5454
กรุงเทพมหานคร28

99,000

4กผ 5454
กรุงเทพมหานคร31

85,000

5กผ 5454
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กพ 5454
กรุงเทพมหานคร32

129,000

5กฮ 5454
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

455,000

ฆถ 5656
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆบ 5656
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฆพ 5656
กรุงเทพมหานคร33

125,000

ฆท 5656
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฆด 5656
กรุงเทพมหานคร26

115,000

2กก 5656
กรุงเทพมหานคร26

95,000

5กก 5656
กรุงเทพมหานคร29

199,000

5กส 5656
กรุงเทพมหานคร35

99,000

5กฮ 5656
กรุงเทพมหานคร33

99,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

6กช 5656
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กภ 5656
กรุงเทพมหานคร30

75,000

8กค 5656
กรุงเทพมหานคร35

59,000

ฆย 5757
กรุงเทพมหานคร35

65,000

5กส 5757
กรุงเทพมหานคร37

69,000

5กล 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กว 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กข 5757
กรุงเทพมหานคร33

54,000

6กอ 5757
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กภ 5757
กรุงเทพมหานคร33

49,000

7กม 5757
กรุงเทพมหานคร37

49,000

ศต 5858
กรุงเทพมหานคร36

129,000

5กก 5858
กรุงเทพมหานคร33

199,000

7กช 5858
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

550,000

5กช 5959
กรุงเทพมหานคร36

275,000

5กจ 5959
กรุงเทพมหานคร40

275,000

5กถ 5959
กรุงเทพมหานคร35

199,000

5กบ 5959
กรุงเทพมหานคร36

285,000

ฆด 6060
กรุงเทพมหานคร16

89,000

ฆถ 6060
กรุงเทพมหานคร16

89,000

ฆบ 6060
กรุงเทพมหานคร17

99,000

ฆล 6060
กรุงเทพมหานคร21

99,000

6กฎ 6060
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กร 6060
กรุงเทพมหานคร24

59,000

ฆณ 6161
กรุงเทพมหานคร22

60,000

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

55,000

7กช 6161
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กญ 6161
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฒ 6161
กรุงเทพมหานคร25

29,000

ฆฆ 6262
กรุงเทพมหานคร22

185,000

6กญ 6262
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กฎ 6262
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กถ 6262
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กข 6262
กรุงเทพมหานคร26

33,000

5กพ 6363
กรุงเทพมหานคร32

75,000

6กถ 6363
กรุงเทพมหานคร26

79,000

7กฬ 6363
กรุงเทพมหานคร31

39,000

6กญ 6464
กรุงเทพมหานคร31

55,000

6กถ 6464
กรุงเทพมหานคร28

52,000

7กฎ 6262
กรุงเทพมหานคร29

29,000

7กญ 6262
กรุงเทพมหานคร28

30,000

7กฒ 6464
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กภ 6464
กรุงเทพมหานคร29

30,000

7กม 6464
กรุงเทพมหานคร33

30,000

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

265,000

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ญญ 6767
กรุงเทพมหานคร34

190,000

ฆธ 6767
กรุงเทพมหานคร33

69,000

ฆฐ 6767
กรุงเทพมหานคร38

69,000

5กฮ 6767
กรุงเทพมหานคร37

49,000

6กษ 6767
กรุงเทพมหานคร37

39,000

6กณ 6767
กรุงเทพมหานคร38

49,000

6กถ 6767
กรุงเทพมหานคร34

49,000

7กภ 6767
กรุงเทพมหานคร35

35,000

7กม 6767
กรุงเทพมหานคร39

35,000

ฆฆ 6868
กรุงเทพมหานคร34

455,000

3กอ 6868
กรุงเทพมหานคร38

69,000

5กบ 6868
กรุงเทพมหานคร36

94,000

6กก 6868
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กค 6868
กรุงเทพมหานคร39

95,000

6กจ 6868
กรุงเทพมหานคร41

139,000

6กช 6868
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กถ 6868
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กภ 6868
กรุงเทพมหานคร36

159,000

6กอ 6868
กรุงเทพมหานคร41

135,000

7กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร45

89,000

8กค 6868
กรุงเทพมหานคร41

165,000

ฆธ 6969
กรุงเทพมหานคร37

145,000

1กก 6969
กรุงเทพมหานคร33

225,000

5กม 6969
กรุงเทพมหานคร41

135,000

5กย 6969
กรุงเทพมหานคร44

125,000

5กว 6969
กรุงเทพมหานคร42

135,000

5กส 6969
กรุงเทพมหานคร43

89,000

5กอ 6969
กรุงเทพมหานคร42

159,000

5กฮ 6969
กรุงเทพมหานคร41

139,000

6กค 6969
กรุงเทพมหานคร41

149,000

6กฆ 6969
กรุงเทพมหานคร40

145,000

6กจ 6969
กรุงเทพมหานคร43

145,000

6กฐ 6969
กรุงเทพมหานคร46

169,000

6กท 6969
กรุงเทพมหานคร38

169,000

6กถ 6969
กรุงเทพมหานคร38

159,000

6กน 6969
กรุงเทพมหานคร42

199,000

6กบ 6969
กรุงเทพมหานคร39

185,000

6กผ 6969
กรุงเทพมหานคร45

199,000

6กฮ 6969
กรุงเทพมหานคร42

255,000

7กฒ 6969
กรุงเทพมหานคร41

99,000

7กส 6969
กรุงเทพมหานคร45

125,000

ฆร 7070
กรุงเทพมหานคร21

59,000

ฆส 7070
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กฒ 7070
กรุงเทพมหานคร24

69,000

6กศ 7070
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กฬ 7070
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กน 7070
กรุงเทพมหานคร27

42,000

ฆฉ 7171
กรุงเทพมหานคร24

95,000

6กฬ 7171
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กอ 7171
กรุงเทพมหานคร29

29,000

6กฮ 7171
กรุงเทพมหานคร29

29,000

ญญ 7272
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฆว 7373
กรุงเทพมหานคร29

52,000

ฆอ 7373
กรุงเทพมหานคร29

52,000

ศอ 7474
กรุงเทพมหานคร35

64,000

6กษ 7474
กรุงเทพมหานคร33

29,000

6กฬ 7474
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กอ 7474
กรุงเทพมหานคร35

29,000

6กฮ 7474
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กฒ 7575
กรุงเทพมหานคร34

39,000

6กฬ 7575
กรุงเทพมหานคร36

59,000

6กอ 7575
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กภ 7575
กรุงเทพมหานคร33

49,000

7กม 7575
กรุงเทพมหานคร37

49,000

ฆอ 7676
กรุงเทพมหานคร35

65,000

ฆล 7878
กรุงเทพมหานคร39

145,000

ฆฎ 7878
กรุงเทพมหานคร38

135,000

ฆร 7878
กรุงเทพมหานคร37

145,000

ฌร 7878
กรุงเทพมหานคร39

115,000

5กฌ 7878
กรุงเทพมหานคร41

89,000

6กฌ 7878
กรุงเทพมหานคร42

99,000

6กน 7878
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กบ 7878
กรุงเทพมหานคร39

89,000

7กร 7878
กรุงเทพมหานคร42

145,000

8กจ 7878
กรุงเทพมหานคร45

155,000

พก 7979
กรุงเทพมหานคร41

99,000

3กฮ 7979
กรุงเทพมหานคร41

85,000

5กค 7979
กรุงเทพมหานคร42

89,000

5กร 7979
กรุงเทพมหานคร42

119,000

6กช 7979
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กบ 7979
กรุงเทพมหานคร41

115,000

6กอ 7979
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กก 7979
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กณ 7979
กรุงเทพมหานคร45

135,000

7กถ 7979
กรุงเทพมหานคร41

125,000

7กน 7979
กรุงเทพมหานคร45

125,000

7กบ 7979
กรุงเทพมหานคร42

139,000

ฎฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

235,000

ฆต 8080
กรุงเทพมหานคร23

129,000

ฆอ 8080
กรุงเทพมหานคร25

145,000

1กง 8080
กรุงเทพมหานคร20

49,000

4กฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

49,000

5กก 8080
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กท 8080
กรุงเทพมหานคร23

55,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

6กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร32

69,000

6กด 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กก 8080
กรุงเทพมหานคร25

69,000

7กฆ 8080
กรุงเทพมหานคร27

39,000

3กถ 8181
กรุงเทพมหานคร23

79,000

4กก 8181
กรุงเทพมหานคร24

145,000

5กพ 8181
กรุงเทพมหานคร32

115,000

ฆฮ 8282
กรุงเทพมหานคร28

65,000

1กก 8282
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กฐ 8282
กรุงเทพมหานคร36

85,000

7กย 8282
กรุงเทพมหานคร36

69,000

ฆม 8383
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฌฉ 8383
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ฆธ 8484
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ญฌ 8484
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ฉว 8484
กรุงเทพมหานคร35

75,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กภ 8484
กรุงเทพมหานคร32

59,000

7กค 8484
กรุงเทพมหานคร36

59,000

7กฐ 8484
กรุงเทพมหานคร41

62,000

8กค 8484
กรุงเทพมหานคร37

55,000

ฆพ 8585
กรุงเทพมหานคร37

89,000

5กฐ 8585
กรุงเทพมหานคร41

145,000

7กช 8585
กรุงเทพมหานคร36

79,000

ฆอ 8686
กรุงเทพมหานคร37

89,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กถ 8686
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8686
กรุงเทพมหานคร36

149,000

6กบ 8686
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฆพ 8787
กรุงเทพมหานคร41

129,000

5กม 8787
กรุงเทพมหานคร41

89,000

6กย 8787
กรุงเทพมหานคร45

79,000

6กร 8787
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กฮ 8787
กรุงเทพมหานคร42

69,000

ญย 8989
กรุงเทพมหานคร46

295,000

1กบ 8989
กรุงเทพมหานคร38

235,000

5กบ 8989
กรุงเทพมหานคร42

235,000

7กญ 8989
กรุงเทพมหานคร46

199,000

8กจ 8989
กรุงเทพมหานคร49

295,000

ฆฆ 9090
กรุงเทพมหานคร24

450,000

ฆท 9090
กรุงเทพมหานคร22

99,000

4กม 9090
กรุงเทพมหานคร28

49,000

5กก 9090
กรุงเทพมหานคร25

99,000

5กบ 9090
กรุงเทพมหานคร26

59,000

5กภ 9090
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กก 9090
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กช 9090
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กถ 9090
กรุงเทพมหานคร26

65,000

ฆฆ 9292
กรุงเทพมหานคร28

265,000

สล 9292
กรุงเทพมหานคร35

135,000

ฆฆ 9393
กรุงเทพมหานคร30

265,000

ฆช 9393
กรุงเทพมหานคร29

165,000

5กท 9595
กรุงเทพมหานคร35

225,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

235,000

5กว 9595
กรุงเทพมหานคร40

225,000

5กธ 9595
กรุงเทพมหานคร38

175,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

165,000

5กฮ 9595
กรุงเทพมหานคร39

189,000

7กฆ 9595
กรุงเทพมหานคร39

89,000

1กภ 9696
กรุงเทพมหานคร33

59,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

5กอ 9696
กรุงเทพมหานคร42

99,000

6กณ 9696
กรุงเทพมหานคร42

135,000

6กน 9696
กรุงเทพมหานคร42

155,000

6กบ 9696
กรุงเทพมหานคร38

129,000

6กส 9696
กรุงเทพมหานคร44

139,000

ฆบ 9797
กรุงเทพมหานคร37

145,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

6กช 9797
กรุงเทพมหานคร41

95,000

7กก 9797
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กถ 9797
กรุงเทพมหานคร41

99,000

7กพ 9797
กรุงเทพมหานคร48

59,000

ศว 9898
กรุงเทพมหานคร47

265,000

ฌข 9898
กรุงเทพมหานคร41

295,000

จก 9898
กรุงเทพมหานคร41

255,000

1กร 9898
กรุงเทพมหานคร40

189,000

5กบ 9898
กรุงเทพมหานคร42

235,000

6กท 9898
กรุงเทพมหานคร42

235,000

7กฆ 9898
กรุงเทพมหานคร45

199,000

7กญ 9898
กรุงเทพมหานคร46

165,000