ทะเบียนเลขสลับ

ฎจ 1010
กรุงเทพมหานคร13

145,000

9กค 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

1ขก 1010
กรุงเทพมหานคร6

99,000

1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร10

79,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ศม 1212
กรุงเทพมหานคร18

189,000

สช 1212
กรุงเทพมหานคร15

245,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1ขค 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร14

129,000

1ขล 1212
กรุงเทพมหานคร15

145,000

ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร21

165,000

สษ 1414
กรุงเทพมหานคร21

159,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1ขร 1414
กรุงเทพมหานคร17

89,000

1ขฮ 1414
กรุงเทพมหานคร18

115,000

กบ 1515
กรุงเทพมหานคร15

385,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

125,000

1กญ 1515
กรุงเทพมหานคร18

129,000

1ขค 1515
กรุงเทพมหานคร19

195,000

1ขช 1515
กรุงเทพมหานคร17

135,000

1ขฐ 1515
กรุงเทพมหานคร24

285,000

1ขธ 1515
กรุงเทพมหานคร19

195,000

1ขส 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

8กส 1616
กรุงเทพมหานคร30

99,000

8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร28

99,000

1ขญ 1717
กรุงเทพมหานคร23

99,000

1ขณ 1717
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1ขห 1717
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1ขฬ 1717
กรุงเทพมหานคร24

119,000

จค 1818
กรุงเทพมหานคร28

199,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร30

365,000

ษร 1818
กรุงเทพมหานคร26

395,000

8กส 1818
กรุงเทพมหานคร34

295,000

8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร33

295,000

8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร23

255,000

1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร25

199,000

1ขฮ 1818
กรุงเทพมหานคร26

175,000

ษว 1919
กรุงเทพมหานคร30

265,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร35

235,000

1ขภ 1919
กรุงเทพมหานคร24

245,000

1ขอ 1919
กรุงเทพมหานคร29

175,000

1ขฮ 1919
กรุงเทพมหานคร28

165,000

ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร13

299,000

1ขพ 2020
กรุงเทพมหานคร15

99,000

8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร18

89,000

9กบ 2020
กรุงเทพมหานคร16

99,000

1ขย 2020
กรุงเทพมหานคร15

99,000

8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2ขก 2323
กรุงเทพมหานคร15

119,000

8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร28

169,000

9กล 2424
กรุงเทพมหานคร28

155,000

1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขฮ 2424
กรุงเทพมหานคร20

125,000

2ขก 2424
กรุงเทพมหานคร17

135,000

8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร27

119,000

9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขศ 2525
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขส 2525
กรุงเทพมหานคร24

215,000

1ขฮ 2525
กรุงเทพมหานคร22

125,000

2ขก 2525
กรุงเทพมหานคร19

165,000

1ขฮ 2626
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ชฉ 2727
กรุงเทพมหานคร25

165,000

1ขฐ 2727
กรุงเทพมหานคร30

59,000

8กษ 2828
กรุงเทพมหานคร33

165,000

1ขท 2828
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขภ 2828
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

115,000

9กข 2929
กรุงเทพมหานคร34

185,000

9กช 2929
กรุงเทพมหานคร34

155,000

9กธ 2929
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขช 2929
กรุงเทพมหานคร27

99,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

1ขศ 3030
กรุงเทพมหานคร16

39,000

8กส 3535
กรุงเทพมหานคร32

129,000

6กฬ 3636
กรุงเทพมหานคร30

129,000

6กษ 3636
กรุงเทพมหานคร29

149,000

1ขอ 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร36

255,000

1ขอ 3838
กรุงเทพมหานคร31

49,000

9กง 3939
กรุงเทพมหานคร36

245,000

9กช 3939
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กก 3939
กรุงเทพมหานคร35

295,000

ฌฌ 4040
กรุงเทพมหานคร18

290,000

1ขล 4040
กรุงเทพมหานคร17

39,000

งข 4545
กรุงเทพมหานคร22

199,000

1ขช 4545
กรุงเทพมหานคร23

195,000

1ขอ 4545
กรุงเทพมหานคร27

165,000

1ขถ 4646
กรุงเทพมหานคร24

139,000

1ขพ 4747
กรุงเทพมหานคร33

42,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

145,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

165,000

9กฐ 4848
กรุงเทพมหานคร43

79,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร39

99,000

9กข 4949
กรุงเทพมหานคร38

139,000

9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร41

255,000

9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร45

275,000

9กณ 4949
กรุงเทพมหานคร41

245,000

1ขภ 5050
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ขล 5050
กรุงเทพมหานคร19

79,000

1ขฬ 5050
กรุงเทพมหานคร18

49,000

2ขค 5050
กรุงเทพมหานคร18

39,000

9กจ 5252
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กภ 5353
กรุงเทพมหานคร24

99,000

1ขบ 5353
กรุงเทพมหานคร21

59,000

สร 5454
กรุงเทพมหานคร29

295,000

สม 5656
กรุงเทพมหานคร34

295,000

1ขก 5656
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร39

399,000

1ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขส 5959
กรุงเทพมหานคร38

165,000

1ขค 6060
กรุงเทพมหานคร19

59,000

1ขส 6060
กรุงเทพมหานคร22

39,000

1ขอ 6060
กรุงเทพมหานคร21

39,000

2ขก 6060
กรุงเทพมหานคร17

36,000

9กช 6161
กรุงเทพมหานคร26

69,000

1ขภ 6565
กรุงเทพมหานคร26

99,000

1ขอ 6565
กรุงเทพมหานคร31

125,000

ฌย 6767
กรุงเทพมหานคร39

89,000

9กธ 6868
กรุงเทพมหานคร42

265,000

9กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร47

165,000

1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร32

195,000

1ขฉ 6868
กรุงเทพมหานคร36

199,000

1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กฐ 6969
กรุงเทพมหานคร49

325,000

9กฒ 6969
กรุงเทพมหานคร43

295,000

9กด 6969
กรุงเทพมหานคร41

499,000

9กธ 6969
กรุงเทพมหานคร44

355,000

9กพ 6969
กรุงเทพมหานคร48

365,000

9กย 6969
กรุงเทพมหานคร48

365,000

9กส 6969
กรุงเทพมหานคร47

335,000

1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร37

195,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

9กฎ 7878
กรุงเทพมหานคร45

225,000

9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร47

185,000

9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร45

335,000

1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร36

155,000

9กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร35

79,000

1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร23

89,000

1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร24

119,000

6กฆ 8686
กรุงเทพมหานคร38

155,000

1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร32

145,000

3กร 8787
กรุงเทพมหานคร38

85,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

495,000

1ขพ 8989
กรุงเทพมหานคร45

355,000

9กฮ 9090
กรุงเทพมหานคร33

155,000

1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร25

79,000

1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร24

139,000

2ขง 9090
กรุงเทพมหานคร24

129,000

9กช 9191
กรุงเทพมหานคร32

199,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

275,000

1กอ 9898
กรุงเทพมหานคร42

395,000

1ขฮ 9898
กรุงเทพมหานคร42

299,000