ทะเบียนเลขสลับ

5กย 1010
กรุงเทพมหานคร16

99,000

8กฬ 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

9กค 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1กอ 1313
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ฌก 1414
กรุงเทพมหานคร16

179,000

ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร21

165,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

2กข 1414
กรุงเทพมหานคร15

125,000

8กภ 1414
กรุงเทพมหานคร20

99,000

8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร24

185,000

5กบ 1515
กรุงเทพมหานคร20

195,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

139,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

8กภ 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กส 1616
กรุงเทพมหานคร30

99,000

8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร28

99,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

225,000

2กฎ 1717
กรุงเทพมหานคร24

125,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ญช 1818
กรุงเทพมหานคร24

499,000

1กน 1818
กรุงเทพมหานคร25

199,000

8กร 1818
กรุงเทพมหานคร31

295,000

8กส 1818
กรุงเทพมหานคร34

295,000

8กฬ 1818
กรุงเทพมหานคร32

295,000

8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร33

295,000

8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร32

285,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร31

195,000

8กส 1919
กรุงเทพมหานคร36

225,000

2กล 2020
กรุงเทพมหานคร13

99,000

8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

295,000

8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร21

135,000

8กฬ 2323
กรุงเทพมหานคร24

149,000

8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร28

169,000

8กษ 2424
กรุงเทพมหานคร25

179,000

ฎษ 2525
กรุงเทพมหานคร23

175,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

145,000

7กฆ 2525
กรุงเทพมหานคร25

89,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

145,000

8กภ 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กร 2525
กรุงเทพมหานคร27

115,000

8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร27

119,000

2กย 2626
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กฒ 2626
กรุงเทพมหานคร26

75,000

ชฟ 2828
กรุงเทพมหานคร30

155,000

8กก 2828
กรุงเทพมหานคร30

399,000

8กภ 2828
กรุงเทพมหานคร30

135,000

8กษ 2828
กรุงเทพมหานคร33

145,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

115,000

8กส 2929
กรุงเทพมหานคร38

129,000

9กข 2929
กรุงเทพมหานคร34

185,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

99,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

8กส 3535
กรุงเทพมหานคร32

129,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

2กภ 3636
กรุงเทพมหานคร22

85,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กษ 3636
กรุงเทพมหานคร29

149,000

ษฬ 3737
กรุงเทพมหานคร29

89,000

8กง 3838
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กฎ 3838
กรุงเทพมหานคร36

145,000

8กท 3838
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร36

255,000

9กง 3939
กรุงเทพมหานคร36

245,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กฮ 4545
กรุงเทพมหานคร32

195,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ศฎ 4747
กรุงเทพมหานคร34

89,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

145,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

165,000

8กค 4848
กรุงเทพมหานคร37

99,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร39

99,000

9กข 4949
กรุงเทพมหานคร38

139,000

8กฮ 5050
กรุงเทพมหานคร24

139,000

9กค 5050
กรุงเทพมหานคร24

145,000

3กฎ 5656
กรุงเทพมหานคร31

115,000

8กส 5656
กรุงเทพมหานคร38

179,000

8กฬ 5656
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กฐ 5959
กรุงเทพมหานคร43

245,000

5กฎ 5959
กรุงเทพมหานคร39

295,000

8กล 5959
กรุงเทพมหานคร43

195,000

ษจ 6161
กรุงเทพมหานคร24

145,000

6กถ 6969
กรุงเทพมหานคร38

195,000

8กท 6969
กรุงเทพมหานคร40

199,000

9กฆ 6969
กรุงเทพมหานคร43

255,000

8กค 7070
กรุงเทพมหานคร27

49,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ษฐ 7979
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กค 7979
กรุงเทพมหานคร46

265,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กถ 8686
กรุงเทพมหานคร36

155,000

8กษ 8989
กรุงเทพมหานคร47

395,000

5กภ 9090
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กถ 9090
กรุงเทพมหานคร26

65,000

9กค 9090
กรุงเทพมหานคร32

199,000

7กก 9191
กรุงเทพมหานคร29

135,000

สล 9292
กรุงเทพมหานคร35

135,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

295,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

275,000

5กฮ 9595
กรุงเทพมหานคร39

225,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000