ทะเบียนเลขสลับ

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กฆ 1212
กรุงเทพมหานคร16

59,000

1กอ 1313
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ฌก 1414
กรุงเทพมหานคร16

159,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

8กภ 1414
กรุงเทพมหานคร20

99,000

5กบ 1515
กรุงเทพมหานคร20

195,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

139,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

6กฎ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

8กภ 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

225,000

2กฎ 1717
กรุงเทพมหานคร24

125,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ญช 1818
กรุงเทพมหานคร24

499,000

1กน 1818
กรุงเทพมหานคร25

199,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

8กภ 1818
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กร 1818
กรุงเทพมหานคร31

265,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กท 1919
กรุงเทพมหานคร30

125,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

69,000

2กล 2020
กรุงเทพมหานคร13

99,000

ษห 2121
กรุงเทพมหานคร15

145,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

295,000

กจ 2424
กรุงเทพมหานคร19

269,000

8กท 2424
กรุงเทพมหานคร22

135,000

8กม 2424
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฎษ 2525
กรุงเทพมหานคร23

175,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

145,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

7กฆ 2525
กรุงเทพมหานคร25

89,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

145,000

8กภ 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กร 2525
กรุงเทพมหานคร27

115,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

2กย 2626
กรุงเทพมหานคร27

99,000

5กอ 2626
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กฒ 2626
กรุงเทพมหานคร26

75,000

4กก 2727
กรุงเทพมหานคร24

159,000

ชฟ 2828
กรุงเทพมหานคร30

155,000

8กก 2828
กรุงเทพมหานคร30

399,000

8กภ 2828
กรุงเทพมหานคร30

135,000

ชว 2929
กรุงเทพมหานคร30

145,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

115,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

1กษ 3030
กรุงเทพมหานคร12

49,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

99,000

ฌฎ 3434
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

8กก 3434
กรุงเทพมหานคร24

155,000

4กฒ 3535
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

6กช 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กษ 3636
กรุงเทพมหานคร29

119,000

ษฬ 3737
กรุงเทพมหานคร29

89,000

7กฬ 3737
กรุงเทพมหานคร33

49,000

6กบ 3838
กรุงเทพมหานคร31

69,000

7กว 3838
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กง 3838
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กฎ 3838
กรุงเทพมหานคร36

145,000

8กท 3838
กรุงเทพมหานคร32

145,000

3กก 4545
กรุงเทพมหานคร23

195,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กบ 4545
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ศฎ 4747
กรุงเทพมหานคร34

89,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

125,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

145,000

6กฌ 4848
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กค 4848
กรุงเทพมหานคร37

99,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กฐ 5050
กรุงเทพมหานคร28

59,000

1กท 5454
กรุงเทพมหานคร21

139,000

3กฎ 5656
กรุงเทพมหานคร31

115,000

5กส 5757
กรุงเทพมหานคร37

79,000

5กว 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

กบ 5858
กรุงเทพมหานคร29

210,000

4กฎ 5959
กรุงเทพมหานคร38

119,000

4กฬ 5959
กรุงเทพมหานคร38

119,000

5กฐ 5959
กรุงเทพมหานคร43

245,000

5กฎ 5959
กรุงเทพมหานคร39

235,000

5กฌ 5959
กรุงเทพมหานคร39

225,000

8กล 5959
กรุงเทพมหานคร43

195,000

ษจ 6161
กรุงเทพมหานคร24

145,000

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

55,000

6กค 6868
กรุงเทพมหานคร39

95,000

6กช 6868
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กภ 6868
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กธ 6868
กรุงเทพมหานคร41

225,000

ญฬ 6969
กรุงเทพมหานคร39

295,000

5กส 6969
กรุงเทพมหานคร43

89,000

6กท 6969
กรุงเทพมหานคร38

169,000

6กถ 6969
กรุงเทพมหานคร38

159,000

8กท 6969
กรุงเทพมหานคร40

179,000

8กค 7070
กรุงเทพมหานคร27

49,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฐฐ 7878
กรุงเทพมหานคร48

269,000

6กบ 7878
กรุงเทพมหานคร39

89,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

6กด 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กก 8080
กรุงเทพมหานคร25

69,000

8กว 8080
กรุงเทพมหานคร31

85,000

6กภ 8484
กรุงเทพมหานคร32

69,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กถ 8686
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8686
กรุงเทพมหานคร36

149,000

2กฒ 8989
กรุงเทพมหานคร40

179,000

3กฉ 8989
กรุงเทพมหานคร43

179,000

3กณ 8989
กรุงเทพมหานคร43

179,000

3กภ 8989
กรุงเทพมหานคร39

169,000

3กม 8989
กรุงเทพมหานคร43

169,000

3กฬ 8989
กรุงเทพมหานคร43

169,000

3กฮ 8989
กรุงเทพมหานคร43

179,000

4กผ 8989
กรุงเทพมหานคร47

159,000

4กย 8989
กรุงเทพมหานคร47

165,000

8กว 8989
กรุงเทพมหานคร49

295,000

5กภ 9090
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กช 9090
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กถ 9090
กรุงเทพมหานคร26

65,000

8กท 9090
กรุงเทพมหานคร28

79,000

7กก 9191
กรุงเทพมหานคร29

135,000

สล 9292
กรุงเทพมหานคร35

135,000

8กท 9494
กรุงเทพมหานคร36

99,000

3กท 9595
กรุงเทพมหานคร33

129,000

3กธ 9595
กรุงเทพมหานคร36

169,000

4กณ 9595
กรุงเทพมหานคร38

125,000

4กด 9595
กรุงเทพมหานคร34

125,000

4กถ 9595
กรุงเทพมหานคร34

125,000

4กฬ 9595
กรุงเทพมหานคร38

125,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

255,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

215,000

5กฮ 9595
กรุงเทพมหานคร39

225,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กบ 9696
กรุงเทพมหานคร38

129,000

2กอ 9898
กรุงเทพมหานคร43

155,000