ทะเบียนเลขสลับ

ญฮ 1010
กรุงเทพมหานคร11

99,000

8กธ 1010
กรุงเทพมหานคร15

69,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

6กฆ 1212
กรุงเทพมหานคร16

59,000

7กอ 1212
กรุงเทพมหานคร20

49,000

8กฐ 1212
กรุงเทพมหานคร24

125,000

8กย 1212
กรุงเทพมหานคร23

99,000

8กย 1313
กรุงเทพมหานคร25

35,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

7กจ 1414
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กฌ 1414
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กฎ 1414
กรุงเทพมหานคร24

129,000

5กพ 1515
กรุงเทพมหานคร26

159,000

5กผ 1515
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

129,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

69,000

8กง 1515
กรุงเทพมหานคร23

89,000

8กภ 1515
กรุงเทพมหานคร22

85,000

6กฎ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กภ 1616
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กย 1616
กรุงเทพมหานคร30

35,000

7กบ 1616
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กภ 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฎอ 1717
กรุงเทพมหานคร27

95,000

7กช 1717
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ญฬ 1818
กรุงเทพมหานคร27

225,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

8กบ 1818
กรุงเทพมหานคร29

275,000

8กร 1818
กรุงเทพมหานคร31

245,000

ฆม 1919
กรุงเทพมหานคร28

395,000

8กท 1919
กรุงเทพมหานคร30

125,000

8กร 1919
กรุงเทพมหานคร33

99,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

69,000

ษห 2121
กรุงเทพมหานคร15

145,000

1กท 2121
กรุงเทพมหานคร9

165,000

7กฒ 2121
กรุงเทพมหานคร17

35,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2กช 2323
กรุงเทพมหานคร15

115,000

5กย 2323
กรุงเทพมหานคร24

115,000

8กม 2323
กรุงเทพมหานคร24

135,000

8กท 2424
กรุงเทพมหานคร22

135,000

8กม 2424
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

145,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

5กค 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

5กฬ 2525
กรุงเทพมหานคร25

99,000

7กข 2525
กรุงเทพมหานคร24

135,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

145,000

7กฎ 2525
กรุงเทพมหานคร27

59,000

8กท 2525
กรุงเทพมหานคร24

165,000

8กภ 2525
กรุงเทพมหานคร24

159,000

8กร 2525
กรุงเทพมหานคร27

115,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

6กณ 2626
กรุงเทพมหานคร28

75,000

6กฒ 2626
กรุงเทพมหานคร26

75,000

7กจ 2727
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ชฟ 2828
กรุงเทพมหานคร30

155,000

7กล 2929
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กว 2929
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กฎ 2929
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กท 2929
กรุงเทพมหานคร32

135,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

1กษ 3030
กรุงเทพมหานคร12

49,000

1กท 3030
กรุงเทพมหานคร9

69,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

99,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กล 3434
กรุงเทพมหานคร28

39,000

8กก 3434
กรุงเทพมหานคร24

155,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

5กก 3636
กรุงเทพมหานคร25

255,000

6กช 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กด 3636
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กถ 3636
กรุงเทพมหานคร26

109,000

6กธ 3636
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ชท 3737
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ษฬ 3737
กรุงเทพมหานคร29

89,000

6กบ 3838
กรุงเทพมหานคร31

69,000

7กว 3838
กรุงเทพมหานคร36

79,000

8กง 3838
กรุงเทพมหานคร33

79,000

8กฎ 3838
กรุงเทพมหานคร36

145,000

8กท 3838
กรุงเทพมหานคร32

145,000

5กอ 3939
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กท 3939
กรุงเทพมหานคร32

89,000

6กศ 4040
กรุงเทพมหานคร22

29,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

225,000

6กช 4545
กรุงเทพมหานคร27

99,000

8กบ 4545
กรุงเทพมหานคร29

145,000

8กน 4545
กรุงเทพมหานคร32

155,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ศฎ 4747
กรุงเทพมหานคร34

89,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

125,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

145,000

6กฌ 4848
กรุงเทพมหานคร36

85,000

6กฬ 4848
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กค 4848
กรุงเทพมหานคร37

79,000

8กฆ 4848
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กค 5050
กรุงเทพมหานคร23

49,000

8กด 5252
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กม 5656
กรุงเทพมหานคร36

165,000

5กส 5757
กรุงเทพมหานคร37

69,000

5กล 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กว 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กข 5757
กรุงเทพมหานคร33

54,000

6กอ 5757
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กภ 5757
กรุงเทพมหานคร33

49,000

7กษ 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กภ 5858
กรุงเทพมหานคร36

199,000

5กฎ 5959
กรุงเทพมหานคร39

235,000

5กฌ 5959
กรุงเทพมหานคร39

225,000

8กธ 5959
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

55,000

7กญ 6161
กรุงเทพมหานคร26

33,000

6กษ 6767
กรุงเทพมหานคร37

39,000

6กถ 6767
กรุงเทพมหานคร34

49,000

6กค 6868
กรุงเทพมหานคร39

95,000

6กช 6868
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กภ 6868
กรุงเทพมหานคร36

165,000

7กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร45

89,000

8กธ 6868
กรุงเทพมหานคร41

225,000

8กน 6868
กรุงเทพมหานคร42

255,000

ญฬ 6969
กรุงเทพมหานคร39

295,000

5กว 6969
กรุงเทพมหานคร42

135,000

5กส 6969
กรุงเทพมหานคร43

89,000

6กจ 6969
กรุงเทพมหานคร43

145,000

6กท 6969
กรุงเทพมหานคร38

169,000

6กถ 6969
กรุงเทพมหานคร38

159,000

6กบ 6969
กรุงเทพมหานคร39

185,000

8กบ 6969
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฒ 7070
กรุงเทพมหานคร24

69,000

8กผ 7070
กรุงเทพมหานคร31

30,000

6กษ 7474
กรุงเทพมหานคร33

29,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

6กบ 7878
กรุงเทพมหานคร39

89,000

6กช 7979
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กบ 7979
กรุงเทพมหานคร41

115,000

8กร 7979
กรุงเทพมหานคร45

195,000

4กฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

6กด 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กก 8080
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฉว 8484
กรุงเทพมหานคร35

75,000

6กภ 8484
กรุงเทพมหานคร32

59,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กถ 8686
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8686
กรุงเทพมหานคร36

149,000

8กญ 8686
กรุงเทพมหานคร41

155,000

5กภ 9090
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กช 9090
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กถ 9090
กรุงเทพมหานคร26

65,000

8กท 9090
กรุงเทพมหานคร28

79,000

สล 9292
กรุงเทพมหานคร35

135,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

235,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

195,000

5กฮ 9595
กรุงเทพมหานคร39

225,000

7กฆ 9595
กรุงเทพมหานคร39

89,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กบ 9696
กรุงเทพมหานคร38

129,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

6กช 9797
กรุงเทพมหานคร41

95,000

7กก 9797
กรุงเทพมหานคร41

290,000