ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

กบ 77
กรุงเทพมหานคร17

2,950,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,400,000

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,750,000

ญอ 3333
กรุงเทพมหานคร22

2,350,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

13,500,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร23

1,850,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

ฆท 9000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

ฆฆ 234
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

ฆภ 1199
กรุงเทพมหานคร24

450,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

295,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆย 5335
กรุงเทพมหานคร27

245,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

ฆถ 8558
กรุงเทพมหานคร30

355,000

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

355,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000

กพ 69
กรุงเทพมหานคร24

1,350,000

กย 69
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

สฐ 69
กรุงเทพมหานคร31

850,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

4กถ 567
กรุงเทพมหานคร24

295,000

8กน 1234
กรุงเทพมหานคร24

295,000

1กพ 2345
กรุงเทพมหานคร24

490,000

3กฬ 2345
กรุงเทพมหานคร23

165,000

7กข 2345
กรุงเทพมหานคร24

195,000

2กต 3456
กรุงเทพมหานคร24

295,000

3กข 3456
กรุงเทพมหานคร24

229,000

6กร 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000
ทะเบียนสวย VIP

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,750,000

1กค 1111
กรุงเทพมหานคร10

2,350,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

2,350,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร9

2,650,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

ญอ 3333
กรุงเทพมหานคร22

2,350,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

วอ 4444
กรุงเทพมหานคร28

2,444,444

4กก 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,990,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

2,424,242

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,850,000

2กฐ 5555
กรุงเทพมหานคร32

595,000

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

2,250,000

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,450,000

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,950,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

2กบ 6666
กรุงเทพมหานคร29

595,000

6กร 6666
กรุงเทพมหานคร35

2,950,000

8กว 6666
กรุงเทพมหานคร39

595,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,400,000

6กฐ 7777
กรุงเทพมหานคร44

545,000

6กน 7777
กรุงเทพมหานคร40

535,000

7กจ 7777
กรุงเทพมหานคร42

2,350,000

7กภ 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,150,000

7กษ 7777
กรุงเทพมหานคร40

1,999,999

ชย 8888
กรุงเทพมหานคร42

8,500,000

6กธ 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,390,000

8กภ 8888
กรุงเทพมหานคร42

5,950,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

13,500,000

ษว 9999
กรุงเทพมหานคร46

9,990,000

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

1กภ 1
กรุงเทพมหานคร4

1,750,000

2กน 1
กรุงเทพมหานคร9

690,000

2กฎ 1
กรุงเทพมหานคร9

690,000

ฎง 3
กรุงเทพมหานคร10

1,750,000

2กฉ 3
กรุงเทพมหานคร11

390,000

ฌฌ 4
กรุงเทพมหานคร14

6,500,000

4กธ 4
กรุงเทพมหานคร13

750,000

4กม 4
กรุงเทพมหานคร14

750,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

3,550,000

4กภ 5
กรุงเทพมหานคร11

395,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

890,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

665,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

665,000

3กบ 7
กรุงเทพมหานคร13

375,000

8กพ 7
กรุงเทพมหานคร24

450,000

8กม 8
กรุงเทพมหานคร22

1,950,000

8กร 8
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

695,000

3กช 9
กรุงเทพมหานคร15

690,000

6กง 9
กรุงเทพมหานคร18

599,000

6กด 9
กรุงเทพมหานคร17

555,000

6กภ 9
กรุงเทพมหานคร17

599,000

8กล 9
กรุงเทพมหานคร24

1,450,000

8กว 9
กรุงเทพมหานคร24

1,690,000

2กส 11
กรุงเทพมหานคร7

235,000

4กช 22
กรุงเทพมหานคร11

225,000

4กร 22
กรุงเทพมหานคร13

265,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,490,000

ฌฌ 44
กรุงเทพมหานคร18

4,444,444

4กธ 44
กรุงเทพมหานคร17

595,000

5กพ 44
กรุงเทพมหานคร22

199,000

4กช 55
กรุงเทพมหานคร17

295,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

กบ 77
กรุงเทพมหานคร17

2,950,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

ภง 77
กรุงเทพมหานคร17

1,190,000

7กส 77
กรุงเทพมหานคร29

790,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

950,000

8กม 88
กรุงเทพมหานคร30

1,750,000

8กว 99
กรุงเทพมหานคร33

595,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

สต 333
กรุงเทพมหานคร19

1,490,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,390,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

8กว 333
กรุงเทพมหานคร24

595,000

พร 444
กรุงเทพมหานคร24

4,850,000

ฌฌ 444
กรุงเทพมหานคร22

5,500,000

4กฬ 444
กรุงเทพมหานคร22

890,000

3กธ 555
กรุงเทพมหานคร23

365,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

4,250,000

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

1,250,000

ชษ 666
กรุงเทพมหานคร24

2,590,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร23

1,850,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

990,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,490,000

7กส 777
กรุงเทพมหานคร36

1,590,000

7กอ 777
กรุงเทพมหานคร35

990,000

7กฮ 777
กรุงเทพมหานคร34

990,000

1กฉ 999
กรุงเทพมหานคร34

990,000

8กร 999
กรุงเทพมหานคร40

1,250,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

วว 1000
กรุงเทพมหานคร13

690,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

8กก 3434
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

5กก 3636
กรุงเทพมหานคร25

255,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

ญฮ 1000
กรุงเทพมหานคร10

325,000

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

สษ 1000
กรุงเทพมหานคร12

345,000

ฉอ 1000
กรุงเทพมหานคร12

229,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

ขอ 4000
กรุงเทพมหานคร11

190,000

จก 5000
กรุงเทพมหานคร12

199,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

ฆษ 5000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ญต 5000
กรุงเทพมหานคร12

199,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ฆฮ 500
กรุงเทพมหานคร13

129,000

พง 6000
กรุงเทพมหานคร16

199,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

4กร 8000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

8กภ 8000
กรุงเทพมหานคร18

195,000

8กว 8000
กรุงเทพมหานคร23

195,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

45,000

6กฐ 80
กรุงเทพมหานคร24

69,000

ฆท 9000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000
ทะเบียนเลขเรียง

ฆฆ 234
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

ชภ 234
กรุงเทพมหานคร12

370,000

ษม 234
กรุงเทพมหานคร18

390,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

199,000

พง 345
กรุงเทพมหานคร22

259,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

ภง 345
กรุงเทพมหานคร15

275,000

ชษ 345
กรุงเทพมหานคร18

345,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

ชม 456
กรุงเทพมหานคร22

890,000

ชว 456
กรุงเทพมหานคร23

690,000

3กฐ 456
กรุงเทพมหานคร28

290,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

8กก 456
กรุงเทพมหานคร25

339,000

สฉ 567
กรุงเทพมหานคร30

279,000

สฬ 567
กรุงเทพมหานคร30

279,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กถ 567
กรุงเทพมหานคร24

295,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

355,000

6กพ 678
กรุงเทพมหานคร36

175,000

6กษ 678
กรุงเทพมหานคร32

125,000

กอ 789
กรุงเทพมหานคร31

990,000

8กน 1234
กรุงเทพมหานคร24

295,000

1กพ 2345
กรุงเทพมหานคร24

490,000

3กฬ 2345
กรุงเทพมหานคร23

165,000

7กข 2345
กรุงเทพมหานคร24

195,000

2กต 3456
กรุงเทพมหานคร24

295,000

3กข 3456
กรุงเทพมหานคร24

229,000

ษร 4567
กรุงเทพมหานคร30

199,000

6กษ 5678
กรุงเทพมหานคร37

135,000

6กร 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

8กบ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000
ทะเบียนเลขคู่

ษอ 1122
กรุงเทพมหานคร16

135,000

7กศ 1122
กรุงเทพมหานคร21

40,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

37,000

7กพ 1133
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กล 1144
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กม 1144
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ญก 1155
กรุงเทพมหานคร17

135,000

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

135,000

7กร 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กง 1155
กรุงเทพมหานคร23

69,000

8กฆ 1155
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กญ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กฎ 1166
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กท 1166
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กช 1166
กรุงเทพมหานคร24

69,000

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

2กต 1188
กรุงเทพมหานคร24

195,000

7กด 1188
กรุงเทพมหานคร27

119,000

8กร 1188
กรุงเทพมหานคร31

195,000

8กล 1188
กรุงเทพมหานคร33

185,000

ฆภ 1199
กรุงเทพมหานคร24

450,000

ฎฮ 1199
กรุงเทพมหานคร30

145,000

8กบ 1199
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฌช 2211
กรุงเทพมหานคร13

149,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

1กท 2211
กรุงเทพมหานคร9

165,000

ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร19

199,000

3กส 2233
กรุงเทพมหานคร21

125,000

4กค 2233
กรุงเทพมหานคร19

115,000

8กน 2233
กรุงเทพมหานคร24

145,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2กข 2244
กรุงเทพมหานคร17

99,000

8กช 2244
กรุงเทพมหานคร23

89,000

8กบ 2244
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

8กภ 2255
กรุงเทพมหานคร24

155,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

54,000

6กญ 2266
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กบ 2266
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

49,000

3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร23

99,000

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

99,000

8กฆ 2288
กรุงเทพมหานคร32

119,000

8กบ 2288
กรุงเทพมหานคร31

135,000

8กภ 2288
กรุงเทพมหานคร30

135,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

99,000

8กฐ 3322
กรุงเทพมหานคร28

49,000

ฌท 3344
กรุงเทพมหานคร20

115,000

3กส 3344
กรุงเทพมหานคร25

115,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ชร 3355
กรุงเทพมหานคร22

135,000

สห 3355
กรุงเทพมหานคร28

155,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร29

145,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

115,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

69,000

8กถ 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กท 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กน 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กม 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

7กญ 3399
กรุงเทพมหานคร36

89,000

สห 4433
กรุงเทพมหานคร26

139,000

4กถ 4455
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กม 4455
กรุงเทพมหานคร29

155,000

ญข 4466
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กธ 4477
กรุงเทพมหานคร30

49,000

6กฬ 4488
กรุงเทพมหานคร36

85,000

8กจ 4488
กรุงเทพมหานคร39

99,000

8กฉ 4488
กรุงเทพมหานคร38

89,000

8กฒ 4488
กรุงเทพมหานคร36

135,000

1กค 5511
กรุงเทพมหานคร18

99,000

5กร 5511
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กพ 5511
กรุงเทพมหานคร28

49,000

สน 5544
กรุงเทพมหานคร30

155,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1กส 5566
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

135,000

6กถ 5566
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

8กท 5566
กรุงเทพมหานคร32

125,000

8กน 5566
กรุงเทพมหานคร36

125,000

8กม 5566
กรุงเทพมหานคร36

135,000

7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร37

99,000

8กภ 5588
กรุงเทพมหานคร36

199,000

8กบ 5588
กรุงเทพมหานคร37

195,000

4กด 5599
กรุงเทพมหานคร34

115,000

4กม 5599
กรุงเทพมหานคร38

115,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

85,000

5กฮ 6600
กรุงเทพมหานคร23

75,000

ษศ 6633
กรุงเทพมหานคร29

115,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ฎณ 6644
กรุงเทพมหานคร30

79,000

2กก 6688
กรุงเทพมหานคร32

185,000

8กท 6688
กรุงเทพมหานคร38

165,000

8กธ 6688
กรุงเทพมหานคร41

225,000

8กพ 6688
กรุงเทพมหานคร45

285,000

8กร 6688
กรุงเทพมหานคร41

235,000

1กส 6699
กรุงเทพมหานคร39

99,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

6กท 6699
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กบ 6699
กรุงเทพมหานคร39

185,000

7กจ 7722
กรุงเทพมหานคร32

75,000

ศช 7755
กรุงเทพมหานคร33

95,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

6กน 7788
กรุงเทพมหานคร42

129,000

7กศ 7788
กรุงเทพมหานคร45

185,000

8กธ 7788
กรุงเทพมหานคร43

135,000

8กว 7788
กรุงเทพมหานคร45

225,000

ษน 7799
กรุงเทพมหานคร41

185,000

6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ษม 8811
กรุงเทพมหานคร27

185,000

2กภ 8811
กรุงเทพมหานคร22

79,000

1กส 8855
กรุงเทพมหานคร35

89,000

8กช 8855
กรุงเทพมหานคร37

135,000

8กภ 8855
กรุงเทพมหานคร36

185,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

8กร 8866
กรุงเทพมหานคร41

195,000

8กล 8877
กรุงเทพมหานคร45

179,000

8กฐ 8899
กรุงเทพมหานคร52

395,000

8กร 8899
กรุงเทพมหานคร47

395,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

79,000

ญท 9911
กรุงเทพมหานคร25

149,000

3กบ 9955
กรุงเทพมหานคร34

115,000

4กว 9955
กรุงเทพมหานคร39

115,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กด 9966
กรุงเทพมหานคร38

115,000

1กง 9977
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000
ทะเบียนเลขสลับ

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กฆ 1212
กรุงเทพมหานคร16

59,000

1กอ 1313
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ฌก 1414
กรุงเทพมหานคร16

159,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

8กภ 1414
กรุงเทพมหานคร20

99,000

5กบ 1515
กรุงเทพมหานคร20

195,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

139,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

6กฎ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

8กภ 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

225,000

2กฎ 1717
กรุงเทพมหานคร24

125,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ญช 1818
กรุงเทพมหานคร24

499,000

1กน 1818
กรุงเทพมหานคร25

199,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

8กภ 1818
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กร 1818
กรุงเทพมหานคร31

265,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กท 1919
กรุงเทพมหานคร30

125,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

69,000

2กล 2020
กรุงเทพมหานคร13

99,000

ษห 2121
กรุงเทพมหานคร15

145,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

295,000

กจ 2424
กรุงเทพมหานคร19

269,000

8กท 2424
กรุงเทพมหานคร22

135,000

8กม 2424
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฎษ 2525
กรุงเทพมหานคร23

175,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

145,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

7กฆ 2525
กรุงเทพมหานคร25

89,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

145,000

8กภ 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กร 2525
กรุงเทพมหานคร27

115,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

2กย 2626
กรุงเทพมหานคร27

99,000

5กอ 2626
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กฒ 2626
กรุงเทพมหานคร26

75,000

4กก 2727
กรุงเทพมหานคร24

159,000

ชฟ 2828
กรุงเทพมหานคร30

155,000

8กก 2828
กรุงเทพมหานคร30

399,000

8กภ 2828
กรุงเทพมหานคร30

135,000

ชว 2929
กรุงเทพมหานคร30

145,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

115,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

1กษ 3030
กรุงเทพมหานคร12

49,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

99,000

ฌฎ 3434
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

8กก 3434
กรุงเทพมหานคร24

155,000

4กฒ 3535
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

6กช 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กษ 3636
กรุงเทพมหานคร29

119,000

ษฬ 3737
กรุงเทพมหานคร29

89,000

7กฬ 3737
กรุงเทพมหานคร33

49,000

6กบ 3838
กรุงเทพมหานคร31

69,000

7กว 3838
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กง 3838
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กฎ 3838
กรุงเทพมหานคร36

145,000

8กท 3838
กรุงเทพมหานคร32

145,000

3กก 4545
กรุงเทพมหานคร23

195,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กบ 4545
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ศฎ 4747
กรุงเทพมหานคร34

89,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

125,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

145,000

6กฌ 4848
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กค 4848
กรุงเทพมหานคร37

99,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กฐ 5050
กรุงเทพมหานคร28

59,000

1กท 5454
กรุงเทพมหานคร21

139,000

3กฎ 5656
กรุงเทพมหานคร31

115,000

5กส 5757
กรุงเทพมหานคร37

79,000

5กว 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

กบ 5858
กรุงเทพมหานคร29

210,000

4กฎ 5959
กรุงเทพมหานคร38

119,000

4กฬ 5959
กรุงเทพมหานคร38

119,000

5กฐ 5959
กรุงเทพมหานคร43

245,000

5กฎ 5959
กรุงเทพมหานคร39

235,000

5กฌ 5959
กรุงเทพมหานคร39

225,000

8กล 5959
กรุงเทพมหานคร43

195,000

ษจ 6161
กรุงเทพมหานคร24

145,000

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

55,000

6กค 6868
กรุงเทพมหานคร39

95,000

6กช 6868
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กภ 6868
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กธ 6868
กรุงเทพมหานคร41

225,000

ญฬ 6969
กรุงเทพมหานคร39

295,000

5กส 6969
กรุงเทพมหานคร43

89,000

6กท 6969
กรุงเทพมหานคร38

169,000

6กถ 6969
กรุงเทพมหานคร38

159,000

8กท 6969
กรุงเทพมหานคร40

179,000

8กค 7070
กรุงเทพมหานคร27

49,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฐฐ 7878
กรุงเทพมหานคร48

269,000

6กบ 7878
กรุงเทพมหานคร39

89,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

6กด 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กก 8080
กรุงเทพมหานคร25

69,000

8กว 8080
กรุงเทพมหานคร31

85,000

6กภ 8484
กรุงเทพมหานคร32

69,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กถ 8686
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8686
กรุงเทพมหานคร36

149,000

2กฒ 8989
กรุงเทพมหานคร40

179,000

3กฉ 8989
กรุงเทพมหานคร43

179,000

3กณ 8989
กรุงเทพมหานคร43

179,000

3กภ 8989
กรุงเทพมหานคร39

169,000

3กม 8989
กรุงเทพมหานคร43

169,000

3กฬ 8989
กรุงเทพมหานคร43

169,000

3กฮ 8989
กรุงเทพมหานคร43

179,000

4กผ 8989
กรุงเทพมหานคร47

159,000

4กย 8989
กรุงเทพมหานคร47

165,000

8กว 8989
กรุงเทพมหานคร49

295,000

5กภ 9090
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กช 9090
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กถ 9090
กรุงเทพมหานคร26

65,000

8กท 9090
กรุงเทพมหานคร28

79,000

7กก 9191
กรุงเทพมหานคร29

135,000

สล 9292
กรุงเทพมหานคร35

135,000

8กท 9494
กรุงเทพมหานคร36

99,000

3กท 9595
กรุงเทพมหานคร33

129,000

3กธ 9595
กรุงเทพมหานคร36

169,000

4กณ 9595
กรุงเทพมหานคร38

125,000

4กด 9595
กรุงเทพมหานคร34

125,000

4กถ 9595
กรุงเทพมหานคร34

125,000

4กฬ 9595
กรุงเทพมหานคร38

125,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

255,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

215,000

5กฮ 9595
กรุงเทพมหานคร39

225,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กบ 9696
กรุงเทพมหานคร38

129,000

2กอ 9898
กรุงเทพมหานคร43

155,000
ทะเบียนเลขหาบ

ญษ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

ษจ 1221
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กบ 1221
กรุงเทพมหานคร15

89,000

ชช 1331
กรุงเทพมหานคร12

320,000

ฎธ 1331
กรุงเทพมหานคร17

89,000

ษล 1331
กรุงเทพมหานคร18

99,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

สช 1551
กรุงเทพมหานคร21

145,000

8กง 1551
กรุงเทพมหานคร23

69,000

6กณ 1661
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1661
กรุงเทพมหานคร23

89,000

7กช 1661
กรุงเทพมหานคร24

69,000

8กฐ 1881
กรุงเทพมหานคร36

235,000

8กล 1881
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กว 1881
กรุงเทพมหานคร33

195,000

8กค 1991
กรุงเทพมหานคร31

89,000

1กฬ 2002
กรุงเทพมหานคร11

49,000

ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร16

125,000

สฉ 2332
กรุงเทพมหานคร22

95,000

ษง 2442
กรุงเทพมหานคร18

155,000

ษม 2442
กรุงเทพมหานคร21

155,000

ษฐ 2552
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฎย 2552
กรุงเทพมหานคร27

99,000

3กค 2552
กรุงเทพมหานคร22

165,000

8กถ 2552
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กภ 2552
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ญอ 2662
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

115,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

115,000

2กค 3003
กรุงเทพมหานคร13

49,000

ฎฎ 3113
กรุงเทพมหานคร18

320,000

2กน 3113
กรุงเทพมหานคร16

49,000

ษน 3443
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ชช 3553
กรุงเทพมหานคร20

290,000

ญก 3883
กรุงเทพมหานคร27

99,000

8กง 3883
กรุงเทพมหานคร33

79,000

8กฉ 3883
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กฎ 3883
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กถ 4334
กรุงเทพมหานคร24

89,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

145,000

สว 4884
กรุงเทพมหานคร37

159,000

5กอ 4884
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กฒ 4884
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กด 4884
กรุงเทพมหานคร34

59,000

ชต 4994
กรุงเทพมหานคร31

149,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

6กช 5005
กรุงเทพมหานคร19

65,000

7กล 5005
กรุงเทพมหานคร24

65,000

ญห 5115
กรุงเทพมหานคร21

125,000

5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร21

79,000

ฆย 5335
กรุงเทพมหานคร27

245,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

115,000

จง 5445
กรุงเทพมหานคร26

119,000

ฌน 5445
กรุงเทพมหานคร28

175,000

ฌพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

165,000

ญฐ 5445
กรุงเทพมหานคร31

159,000

ษร 5665
กรุงเทพมหานคร30

135,000

สท 5665
กรุงเทพมหานคร30

179,000

6กช 5665
กรุงเทพมหานคร31

89,000

6กถ 5665
กรุงเทพมหานคร30

99,000

5กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร37

125,000

8กภ 5885
กรุงเทพมหานคร36

165,000

ญม 5995
กรุงเทพมหานคร37

235,000

4กภ 5995
กรุงเทพมหานคร34

125,000

4กฬ 5995
กรุงเทพมหานคร38

125,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

69,000

6กพ 6226
กรุงเทพมหานคร31

79,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

6กท 6886
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กต 6886
กรุงเทพมหานคร38

119,000

8กร 6886
กรุงเทพมหานคร41

195,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

6กง 6996
กรุงเทพมหานคร39

139,000

1กส 7007
กรุงเทพมหานคร23

59,000

6กข 7007
กรุงเทพมหานคร23

65,000

6กท 7007
กรุงเทพมหานคร22

49,000

สจ 7557
กรุงเทพมหานคร37

155,000

ศค 7557
กรุงเทพมหานคร35

99,000

5กภ 7557
กรุงเทพมหานคร31

59,000

6กฮ 7887
กรุงเทพมหานคร42

89,000

8กล 7887
กรุงเทพมหานคร45

185,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

6กง 7997
กรุงเทพมหานคร41

139,000

5กย 8008
กรุงเทพมหานคร30

65,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กญ 8008
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กด 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กท 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กบ 8008
กรุงเทพมหานคร25

75,000

6กภ 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

235,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

139,000

8กง 8118
กรุงเทพมหานคร29

189,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

215,000

8กท 8118
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

235,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

215,000

8กค 8228
กรุงเทพมหานคร33

115,000

8กถ 8228
กรุงเทพมหานคร30

125,000

ฌฉ 8338
กรุงเทพมหานคร32

159,000

ฎม 8338
กรุงเทพมหานคร32

129,000

8กง 8338
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กท 8338
กรุงเทพมหานคร32

145,000

ษจ 8448
กรุงเทพมหานคร34

125,000

สร 8448
กรุงเทพมหานคร35

135,000

3กษ 8448
กรุงเทพมหานคร32

59,000

6กฬ 8448
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กต 8448
กรุงเทพมหานคร36

125,000

ฆถ 8558
กรุงเทพมหานคร30

355,000

6กช 8558
กรุงเทพมหานคร35

69,000

8กล 8558
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ชถ 8668
กรุงเทพมหานคร31

155,000

1กต 8668
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กภ 8668
กรุงเทพมหานคร36

149,000

6กล 8668
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กว 8668
กรุงเทพมหานคร41

139,000

8กท 8668
กรุงเทพมหานคร38

165,000

5กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

7กศ 8778
กรุงเทพมหานคร45

119,000

8กล 8778
กรุงเทพมหานคร45

235,000

ฐต 8998
กรุงเทพมหานคร46

345,000

3กฬ 8998
กรุงเทพมหานคร43

165,000

3กอ 8998
กรุงเทพมหานคร44

175,000

3กฮ 8998
กรุงเทพมหานคร43

165,000

4กผ 8998
กรุงเทพมหานคร47

155,000

4กพ 8998
กรุงเทพมหานคร47

155,000

4กภ 8998
กรุงเทพมหานคร40

175,000

4กย 8998
กรุงเทพมหานคร47

159,000

8กช 8998
กรุงเทพมหานคร45

395,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ฉอ 9009
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กค 9009
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กถ 9009
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กบ 9009
กรุงเทพมหานคร27

95,000

7กบ 9009
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ญฒ 9119
กรุงเทพมหานคร27

179,000

8กบ 9119
กรุงเทพมหานคร31

135,000

ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร29

155,000

ญฌ 9339
กรุงเทพมหานคร33

199,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

5กร 9559
กรุงเทพมหานคร38

255,000

6กฐ 9669
กรุงเทพมหานคร46

245,000

ฌบ 9779
กรุงเทพมหานคร39

145,000

5กล 9779
กรุงเทพมหานคร44

99,000

7กก 9779
กรุงเทพมหานคร41

290,000

8กช 9889
กรุงเทพมหานคร45

495,000
ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ศข 12
กรุงเทพมหานคร12

225,000

กค 13
กรุงเทพมหานคร9

395,000

ญฐ 13
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภษ 15
กรุงเทพมหานคร11

235,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

6กย 16
กรุงเทพมหานคร22

79,000

ฆร 18
กรุงเทพมหานคร16

299,000

ฐร 21
กรุงเทพมหานคร16

135,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

กล 27
กรุงเทพมหานคร16

135,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

งบ 36
กรุงเทพมหานคร13

135,000

ฆม 36
กรุงเทพมหานคร17

259,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

1กก 56
กรุงเทพมหานคร14

290,000

กพ 69
กรุงเทพมหานคร24

1,350,000

กย 69
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

สฐ 69
กรุงเทพมหานคร31

850,000

ธก 69
กรุงเทพมหานคร20

750,000

2กฒ 69
กรุงเทพมหานคร21

135,000

ฉต 72
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภย 72
กรุงเทพมหานคร18

115,000

6กว 78
กรุงเทพมหานคร28

99,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

45,000

สอ 81
กรุงเทพมหานคร22

135,000

3กก 98
กรุงเทพมหานคร22

195,000

5กค 98
กรุงเทพมหานคร27

135,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

กบ 151
กรุงเทพมหานคร10

179,000

ภฉ 159
กรุงเทพมหานคร21

115,000

พท 168
กรุงเทพมหานคร24

1,690,000

ศส 168
กรุงเทพมหานคร29

1,490,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

กท 654
กรุงเทพมหานคร17

129,000

ขข 656
กรุงเทพมหานคร21

290,000

จจ 656
กรุงเทพมหานคร29

290,000

กท 899
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กบ 998
กรุงเทพมหานคร37

155,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

ธธ 2531
กรุงเทพมหานคร19

119,000

ศส 7577
กรุงเทพมหานคร40

49,000

ฆด 8988
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฎอ 9888
กรุงเทพมหานคร44

255,000
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)

ฮร 1111
กรุงเทพมหานคร13

995,000

ฮษ 1111
กรุงเทพมหานคร13

890,000

ฮอ 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

นง 2222
กรุงเทพมหานคร15

850,000

นว 4444
กรุงเทพมหานคร27

590,000

ฮภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

590,000

ฮว 5555
กรุงเทพมหานคร29

995,000

ฮษ 5555
กรุงเทพมหานคร29

955,000

ฮอ 5555
กรุงเทพมหานคร31

995,000

ฮษ 6666
กรุงเทพมหานคร33

795,000

ฮฐ 6666
กรุงเทพมหานคร38

795,000

ฮว 7777
กรุงเทพมหานคร39

870,000

นฉ 7777
กรุงเทพมหานคร38

880,000

ฮล 7777
กรุงเทพมหานคร39

890,000

ฮว 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,690,000

ฮล 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,590,000

ฮว 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,350,000

ฮอ 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,550,000

ออ 3
กรุงเทพมหานคร15

595,000

อง 3
กรุงเทพมหานคร11

430,000

ฮว 3
กรุงเทพมหานคร14

390,000

ฮอ 5
กรุงเทพมหานคร16

595,000

ฮษ 6
กรุงเทพมหานคร15

495,000

ฮฐ 6
กรุงเทพมหานคร20

495,000

ฮอ 6
กรุงเทพมหานคร17

495,000

ฮล 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮว 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮฮ 11
กรุงเทพมหานคร12

690,000

อง 22
กรุงเทพมหานคร12

235,000

ฮอ 22
กรุงเทพมหานคร15

355,000

อน 33
กรุงเทพมหานคร17

235,000

ฮว 99
กรุงเทพมหานคร29

495,000

ฮอ 111
กรุงเทพมหานคร14

790,000

ฮษ 222
กรุงเทพมหานคร15

450,000

ฮล 333
กรุงเทพมหานคร20

490,000

ฬบ 333
กรุงเทพมหานคร16

325,000

ฮว 555
กรุงเทพมหานคร25

655,000

ฮว 999
กรุงเทพมหานคร38

1,250,000

ฮอ 999
กรุงเทพมหานคร38

990,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

ฮษ 345
กรุงเทพมหานคร21

99,000

ฮฐ 789
กรุงเทพมหานคร38

455,000

อน 1234
กรุงเทพมหานคร21

195,000

ฮฮ 1234
กรุงเทพมหานคร20

455,000

ฮอ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

ฮอ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

ฮอ 2211
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮษ 2244
กรุงเทพมหานคร21

74,000

ฮฐ 2244
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฮษ 2266
กรุงเทพมหานคร25

64,000

ฮอ 2266
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฮอ 4477
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 4488
กรุงเทพมหานคร35

79,000

ฮอ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮฮ 5588
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ฮษ 8899
กรุงเทพมหานคร43

199,000

ฮอ 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

ฮฮ 1515
กรุงเทพมหานคร22

155,000

ฮฐ 1818
กรุงเทพมหานคร32

199,000

ฮษ 1818
กรุงเทพมหานคร27

185,000

ฮฮ 1818
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฮอ 2020
กรุงเทพมหานคร15

79,000

ฮอ 2121
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮฮ 1818
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฮว 3232
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฮฐ 3434
กรุงเทพมหานคร28

55,000

ฮอ 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮฮ 5252
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฮอ 6060
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮอ 6262
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮษ 6767
กรุงเทพมหานคร35

49,000

ฮฮ 6868
กรุงเทพมหานคร38

295,000

ฮอ 6969
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ฮฐ 8989
กรุงเทพมหานคร48

199,000

ฮอ 9898
กรุงเทพมหานคร45

355,000

ฮษ 2002
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฮฮ 2002
กรุงเทพมหานคร14

99,000

ฮฮ 2552
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฮอ 3553
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฮ 5225
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฮอ 5775
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮฮ 6996
กรุงเทพมหานคร40

199,000

ฮฮ 9559
กรุงเทพมหานคร38

395,000

ฮอ 9669
กรุงเทพมหานคร41

199,000

ฮอ 9889
กรุงเทพมหานคร45

395,000
ทะเบียนสวยรถกระบะ (ป้ายเขียว)

1ฒฐ 1
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ฒฒ 11
กรุงเทพมหานคร9

150,000

1ฒฒ 111
กรุงเทพมหานคร10

250,000

1ฒฒ 1111
กรุงเทพมหานคร11

590,000

1ฒณ 1111
กรุงเทพมหานคร13

155,000

1ฒฐ 1111
กรุงเทพมหานคร17

175,000

1ฒฒ 88
กรุงเทพมหานคร23

115,000

1ฒฒ 456
กรุงเทพมหานคร22

69,000

1ฒฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

10,500

2ฒจ 6789
กรุงเทพมหานคร41

37,000

1ฒฒ 1155
กรุงเทพมหานคร19

39,000

1ฒฒ 1212
กรุงเทพมหานคร13

39,000

1ฒฒ 8008
กรุงเทพมหานคร23

39,000