ทะเบียนสวยรถกระบะ (ป้ายเขียว)

1ฒฐ 1
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ฒธ 1
กรุงเทพมหานคร9

99,000

1ฒฒ 11
กรุงเทพมหานคร9

150,000

1ฒฒ 111
กรุงเทพมหานคร10

250,000

1ฒฒ 1111
กรุงเทพมหานคร11

590,000

1ฒณ 1111
กรุงเทพมหานคร13

155,000

1ฒฐ 1111
กรุงเทพมหานคร17

175,000

ณฮ 3333
กรุงเทพมหานคร22

95,000

ผผ 8888
กรุงเทพมหานคร48

495,000

1ฒฒ 88
กรุงเทพมหานคร23

115,000

1ฒฒ 99
กรุงเทพมหานคร25

125,000

1ฒฒ 456
กรุงเทพมหานคร22

69,000

1ฒฐ 678
กรุงเทพมหานคร34

10,500

1ฒฐ 789
กรุงเทพมหานคร37

21,000

1ฒฒ 1234
กรุงเทพมหานคร17

49,000

1ฒฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

10,500

2ฒจ 6789
กรุงเทพมหานคร41

37,000

1ฒฒ 1155
กรุงเทพมหานคร19

39,000

1ฒฒ 1212
กรุงเทพมหานคร13

39,000

1ฒฒ 8008
กรุงเทพมหานคร23

39,000